ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Service Rate

อัตราค่าบริการ

นำเครื่องตรวจซ่อม บริษัทฯ : ค่าบริการตรวจซ่อม Printer เริ่มต้นที่ 250 บาท เมื่อนำเครื่องเข้ามารับบริการ ณ บริษัทฯ


Dot Matrix : 250 บาท    
Laser Black S: 250 บาท M: 250 บาท L: 400 บาท
Laser Color S: 400 บาท M: 600 บาท L: 1,000 บาท

ต่างจังหวัดไม่คิดค่าบิรการเพิ่มเมื่อเก็บค่าขนส่งจากต้นทาง (หากเก็บเงินปลายทางคิดค่าบริการเพิ่ม 300 บาท) เสนอราคาแล้วไม่อนุมัติซ่อม บริษัทฯไม่คิดค่าบริการตรวจซ่อมใดๆทั้งสิ้น

บริการ Rapid Repair Experts (ซ่อมด่วน) : ค่าบริการตรวจซ่อม Printer เริ่มต้นที่ 350 บาท เมื่อนำเครื่องเข้ามารับบริการ ณ บริษัทฯ

Dot Matrix : 350 บาท    
Laser Black S: 350 บาท M: 350 บาท L: 500 บาท
Laser Color S: 600 บาท M: 800 บาท L: 1,300 บาท


บริการเข้ารับ-ส่งเครื่อง พร้อมค่าบริการซ่อม : 
ค่าบริการตรวจซ่อมพร้อมบริการ รับ-ส่งเครื่อง ( นำกลับมาซ่อมที่ WCS ) เริ่มต้นที่ 600 บาท ตามอัตราค่าบริการและขนาดเครื่องปริ้นเตอร์ที่บริษัทฯ กำหนด

Dot Matrix : 600 – 900 บาท    
Laser Black S: 600 – 900 บาท M: 800 – 1,100 บาท L: 1,100 – 1,300 บาท
Laser Color S: 700 – 1,100 บาท M: 900 – 1,300 บาท L: 1,200 – 1,600 บาท

 

ขนาดเครื่องปริ้นเตอร์
S  เครื่องที่สามารถขนส่งได้ด้วยมอเตอร์ไซค์
M  เครื่องที่สามารถขนส่งได้ด้วยรถยนต์
L  เครื่องที่สามารถขนส่งได้ด้วยรถยนต์และใช้พนักงานยก 2 คน   

 

* ค่าบริการซ่อมนอกสถานที่ ( on site service ) คิดเพิ่มจากค่าบริการรับ-ส่ง จำนวน 300 - 500 บาท ต่อเที่ยว

* ส่วนลดค่าบริการตรวจซ่อม รับ-ส่ง 50% ตั้งแต่เครื่องที่ 2 เมื่อส่งซ่อมจำนวนมาก ต่อเที่ยว

* ลูกค้านำเครื่อง Dot Matrix, Laser (Black) เข้าตรวจซ่อม ณ บริษัท WCS แล้ว หากเสนอราคาแล้วไม่ซ่อมสามารถรับเครื่องคืนได้โดยไม่คิดค่าบริการ

* ราคาค่าบริการต่อ 1 เครื่อง (ส่งเครื่องซ่อมจำนวนมากกรุณาติดต่อบริษัท ฯ)

* เครื่อง Inkjet ที่ทำการทำความสะอาดกล่องหมึกทิ้ง Clear Tank คิดค่าบริการเพิ่ม 200 บาท (เนื่องจากต้องมีการทำความสะอาดเครื่อง/Clear Tank ก่อนซ่อม)

 * การรับประกันงานซ่อมจะไม่รวมถึง

** วัสดุการพิมพ์ เช่น แม่แบบสร้างภาพ (ETB , Drum), ผงหมึก/ตลับหมึก เป็นต้น

** วัสดุ/อะไหล่ ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะการใช้งานเช่น อุปกรณ์ซับหมึก , ชุดทำความร้อน, ชุดเลเซอร์, ชุดลูกยางฝีดกระดาษ เป็นต้น

** ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือไม่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง และอุบัติเหตุจากการใช้งาน เช่น ชุดทำความร้อนเสียหายจากลวดเย็บกระดาษ หมึกรั่ว น้ำหก เครื่องตกหล่น ขึ้นสนิม รอยขูดขีด ความเสียหายที่เกิดจาก สัตว์ มด แมลง เป็นต้น

LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map
expand_less
[profiler]
Memory usage: real: 6291456, emalloc: 9331360
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem