ตั้งค่า Google Cloud Print

หากเครื่องพิมพ์ไร้สายของคุณระบุไว้ว่าใช้งานได้ในระบบคลาวด์ ให้ทำตามวิธีการของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์หรือดูข้อมูลการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ในระบบคลาวด์

หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้ระบุว่าใช้งานได้ในระบบคลาวด์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. เปิดเครื่องพิมพ์
  2. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac
  3. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
  4. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูงที่ด้านล่าง
  5. ในส่วน "Google Cloud Print" ให้คลิกจัดการ
  6. หากได้รับแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ
  7. เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิกเพิ่มเครื่องพิมพ์

ตอนนี้เครื่องพิมพ์ได้เชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณและเชื่อมต่อกับ Google Cloud Print แล้ว คุณสามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์นี้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google


คอมพิวเตอร์

พิมพ์โดยใช้ Google Cloud Print

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดหน้าเว็บ รูปภาพ หรือไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์
 3. คลิกไฟล์ จากนั้น พิมพ์ หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดดังนี้
  • Windows และ Linux: Ctrl + p
  • Mac: ⌘ + p
 4. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกเปลี่ยนเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ระบบคลาวด์ของ Google ที่คุณใช้
 5. เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ตามที่ต้องการ
 6. เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิกพิมพ์

หากคุณกำลังใช้ Chromebook ในที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ให้คุณไว้ 1 เครื่องขึ้นไป เครื่องพิมพ์จะใช้ได้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Chromebook ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน

 

พิมพ์จากเครื่องพิมพ์มาตรฐาน

ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามวิธีการของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์นั้น

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดหน้าเว็บ รูปภาพ หรือไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์
 3. คลิกไฟล์ จากนั้น พิมพ์ หรือใช้แป้นพิมพ์ลัดดังนี้
  • Windows และ Linux: Ctrl + p
  • Mac: ⌘ + p
 4. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกปลายทางและเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ตามที่ต้องการ
 5. เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิกพิมพ์

 มือถือ และ แท็บเล็ตระบบ Android 

พิมพ์โดยใช้ Google Cloud Print

หากต้องการสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์ Android คุณจะต้องตั้งค่า Google Cloud Print ในบัญชี Google หรือคุณจะติดตั้งแอปสำหรับพิมพ์ในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปก็ได้

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในอุปกรณ์ Android
 2. เปิดหน้าเว็บ รูปภาพ หรือไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น แชร์
 4. เลือกพิมพ์
 5. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ด้านบน
 6. เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ตามที่ต้องการโดยแตะ "ลูกศรลง" ลูกศรลง
 7. เมื่อพร้อมแล้ว ให้แตะ "พิมพ์" พิมพ์

 มือถือ และ แท็บเล็ตระบบ iOS

พิมพ์โดยใช้ AirPrint

หากต้องการสั่งพิมพ์จาก iPhone หรือ iPad ให้ใช้ AirPrint

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. เปิดหน้าเว็บ รูปภาพ หรือไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น แชร์ แชร์
 4. เลือกพิมพ์
 5. เลือกตัวเลือกเครื่องพิมพ์ และเลือกการตั้งค่า
 6. เมื่อพร้อมแล้ว ให้แตะพิมพ์

 


 

ที่มา : Support.google.com