ปัญหาพิมพ์ช้า อาจเกิดจากไฟล์ Temp ของ Windows ที่จะสร้างขึ้นแล้วไม่ได้ลบออก เมื่อมีเป็นจำนวนมากสามรถทำให้เวลาสั่งพิมพ์แล้วเกิดอาการหน่วงได้

วิธีแก้ปัญหา โดยทำการลบ temp ทิ้ง

  1. กดปุ่ม  Win หรือ ปุ่ม Win + R
  2. พิมพ์ CMD  3. พิมพ์ net stop spooler แล้ว กด Enter  4. พิมพ์ del %systemroot%\System32\spool\printers\* /Q  5. พิมพ์ Net Start Spooler  6. พิมพ์ Exit เพื่อออก

 หรือ Download ไฟล์ไป Run ได้เลยครับ