1. เรามีโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้น บันทึกประวัติเครื่องที่เข้ามาซ่อม ทำให้เรารู้ประวัติงานซ่อมซึ่งบันทึกข้อมูลอะไหล่ที่ผ่านมาว่าเคยเปลี่ยน/เคยซ่อมมาแล้ว รวมทั้งผู้ซ่อมที่เคยดูแลเครื่องที่ลูกค้ามาก่อนทำให้สามารถ วิเคราะห์ และหาสาเหตุอาการที่เข้ามาซ่อมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ มีการบันทึกอะไหล่ที่นำเข้ามาพร้อมเครื่อง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าท่านจะได้เครื่องกลับไปพร้อมอะไหล่ที่นำมาด้วยเสมอ อีกทั้งโปรแกรมยังส่งข้อมูลไปยังฝ่าย คลังสินค้าเพื่อรายงานการใช้อะไหล่ในแต่ละรุ่นเพื่อทำการจัดซื้ออะไหล่ทำให้มีอะไหล่ไว้บริการลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ
  ใบรับเครื่อง WCS


 2. สามารถตรวจสอบสถานะงานซ่อมผ่านทาง Web: https://www.wcs-th.com/FixReport
  Fix Status

 3. เว็ปไซด์ที่อัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าทราบข้อมูลสินค้า และข้อมูลสินค้าใน
  Stock

 4. เรามีโปรแกมคลังสินค้าอัจฉริยะที่คอยดูแลสินค้ามากกว่า 6,000 รายการที่คอยให้บริการกับลูกค้าทั่วประเทศ มี AI ที่คอยช่วยตรวจสอบสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
  AI Stock