ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

รวบรวมอาการเสียที่พบบ่อยที่ทาง บ.เวิลด์ ไวด์คอมเซอร์วิส ได้ซ่อมมาแล้ว

No.
ยี่ห้อ
รุ่น
อาการเสีย
1  Epson  LQ-2090  กินผ้าหมึก  
2  Epson  LQ-2090  ตรวจเช็คทุกอาการ  
3  Epson  LQ-2090  เปิดไม่ติด  
4  Epson  LQ-2090  พิมพ์ขาด  
5  Epson  LQ-2090  พิมพ์ช้า  
6  Epson  LQ-2090  พิมพ์ตัวหนังสือขาด  
7  Epson  LQ-2090  พิมพ์เป็นเส้น  
8  Epson  LQ-2090  พิมพ์ไม่ชัด  
9  Epson  LQ-2090  พิมพ์แล้วหยุด  
10  Epson  LQ-2090  ไฟกระพริบทุกดวง  
11  Epson  LQ-2090  ไม่ดึงกระดาษ  
12  Epson  LQ-2090  เสีย  
13  Epson  LQ-2090  เสีย ซ่อม  
14  Epson  LQ-2090  หัวเข็มหัก  
15  Epson  LQ-2090  หัวเข็มหัก ไม่อยู่ในประกัน  
16  Epson  LQ-2090  หัวพิมพ์  
17  Epson  LQ-2090  หัวพิมพ์เสีย  
18  Epson  LQ-2190  เปิดไม่ติด  
19  Epson  LQ-2190  พิมพ์ไม่ชัด  
20  Epson  LQ-2190  พิมพ์ไม่เป็นภาษา  
21  Epson  LQ-2190  ไฟกระพริบ  
22  Epson  LQ-2190  ไฟกระพริบทุกดวง  
23  Epson  LQ-2190  ไฟไม่เข้า  
24  Epson  LQ-2190  ไม่โหลดกระดาษ  
25  Epson  LQ-2190  เสีย  
26  Epson  LQ-2190  หัวเข็มหัก  
27  Epson  LQ-2190  หัวพิมพ์เสีย  
28  Epson  LQ-2190  หัวเสีย  
29  Epson  GT-S50  ไม่ดึงกระดาษ  
30  Epson  LQ-300+  เปลี่ยนหัวพิมพ์  
31  Epson  LQ-300+  เปิดไม่ติด  
32  Epson  LQ-300+  พิมพ์ไม่ได้  
33  Epson  LQ-300+  พิมพ์แล้วหยุด  
34  EasyN  LQ-300+  หัวเข็มหัก  
35  Epson  LQ-300+  หัวพิมพ์เสีย  
36  Epson  LQ-300+II  เข็ม 10 ยิงไม่ออก  
37  Epson  LQ-300+II  ซ่อม/ทำขาย  
38  Epson  LQ-300+II  ซ่อมทำขาย  
39  Epson  LQ-300+II  เปิดไม่ติด  
40  Epson  LQ-300+II  พิมพ์ไม่ชัด  
41  Epson  LQ-300+II  พิมพ์แล้วหยุด  
42  Epson  LQ-300+II  ไฟไม่เข้า  
43  Epson  LQ-300+II  ไม่ดึงกระดาษ  
44  Epson  LQ-300+II  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
45  Epson  LQ-300+II  หัวพิมพ์เสีย  
46  Epson  PLQ-20  ซ่อมwcs  
47  Epson  LQ-590  กระดาษติด  
48  Epson  LQ-590  กินผ้าหมึก  
49  Epson  LQ-590  เครื่องไม่ดึงกระดาษ พิมพ์แล้วเสียงดังเครื่องหยุดปริ้น  
50  Epson  LQ-590  ซ่อมTractor assy 590 Model (หนามเตย)  
51  Epson  LQ-590  ตั้งค่าหัวกระดาษไม่ได้  
52  Epson  LQ-590  ตัวหนังสือขาด  
53  Epson  LQ-590  เปิดเครื่องแล้วมีเสียงร้อง  
54  Epson  LQ-590  เปิดติดแต่ไม่สามารถสั่งงานได้ (Interface มีปัญหา) สามารถทดสอบ Seft Test ได้  
55  Epson  LQ-590  เปิดไม่ติด  
56  Epson  LQ-590  พิมพ์ขาด  
57  Epson  LQ-590  พิมพ์เป็นเส้น  
58  Epson  LQ-590  พิมพ์มีเสียงดัง  
59  Epson  LQ-590  พิมพ์ไม่ชัด  
60  Epson  LQ-590  พิมพ์ไม่ได้  
61  Epson  LQ-590  พิมพ์แล้วกระดาษขาด  
62  Epson  LQ-590  พิมพ์แล้วตัวหนังสือขาด  
63  Epson  LQ-590  พิมพ์แล้วผ้าหมึกย่น  
64  Epson  LQ-590  พิมพ์แล้วเสียงดัง  
65  Epson  LQ-590  พิมพ์แล้วหยุด  
66  Epson  LQ-590  ไฟกระพริบทุกดวง  
67  Epson  LQ-590  ไฟไม่เข้า  
68  Epson  LQ-590  มีเสียงร้อง  
69  Epson  LQ-590  ไม่ดึงกระดาษ  
70  Epson  LQ-590  ไม่พิมพ์  
71  Epson  LQ-590  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
72  Epson  LQ-590  สั่งพิมพ์แล้วเสียงดัง  
73  Epson  LQ-590  เสีย  
74  Epson  LQ-590  หัวเข็มหัก  
75  Epson  LQ-590  หัวพิมพ์ขาด  
76  Epson  LQ-590  หัวพิมพ์เสีย  
77  Epson  LQ-590  หัวเสีย  
78  Epson  LQ-2080  ตัวหนังสือขาด  
79  Epson  LQ-2080  เปิดไม่ติด  
80  Epson  LQ-2080  พิมพ์ขาด  
81  Epson  LQ-2080  พิมพ์ตัวหนังสือขาด  
82  Epson  LQ-2080  พิมพ์เป็นเส้น  
83  Epson  LQ-2080  หัวเข็มหัก  
84  Epson  LQ-2080  หัวพิมพ์เสีย  
85  Epson  LQ-310  เปิดไม่ติด  
86  Epson  LQ-310  ไฟไม่เข้า  
87  Epson  LQ-310  ไม่ดึงกระดาษ  
88  Epson  LQ-310  หัวเข็มหัก  
89  Epson  LQ-310  หัวพิมพ์เสีย  
90  Epson  LQ-2180  กระดาษติด  
91  Epson  LQ-2180  ใช้ไม่ได้  
92  Epson  LQ-2180  ตัวหนังสือขาด  
93  Epson  LQ-2180  เปิดไม่ติด  
94  Epson  LQ-2180  พิมพ์ขาด  
95  Epson  LQ-2180  พิมพ์ไม่ชัด  
96  Epson  LQ-2180  ไฟกระพริบ  
97  Epson  LQ-2180  ไฟกระพริบทุกดวง  
98  Epson  LQ-2180  ไฟไม่เข้า  
99  Epson  LQ-2180  ไม่ดึงกระดาษ  
100  Epson  LQ-2180  ไม่พิมพ์  
101  Epson  LQ-2180  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
102  Epson  LQ-2180  เสีย  
103  Epson  LQ-2180  หัวเข็มหัก  
104  Epson  LQ-2180  หัวเข็มหัก ไม่อยู่ในประกัน  
105  Epson  LQ-2180  หัวพิมพ์เสีย  
106  Epson  LQ-2180  หัวเสีย  
107  Epson  LQ-1170i  เปิดไม่ติด  
108  Epson  LQ-1170i  ไม่ดึงกระดาษ  
109  Epson  LQ-1170i  หัวเข็มหัก  
110  Epson  LQ-2170  เปิดไม่ติด  
111  Epson  LQ-2170  พิมพ์มีเสียงดัง  
112  Epson  LQ-2170  ไฟกระพริบทุกดวง  
113  Epson  LQ-2170  ไม่ดึงกระดาษ  
114  Epson  LQ-2170  หัวเข็มหัก  
115  Epson  LQ-2170  หัวพิมพ์เสีย  
116  Epson  LQ-570+  เปิดไม่ติด  
117  Epson  LQ-670  ตามกระดาษที่ติดมา  
118  Epson  LQ-670  ตามกระดาษที่ติดมากับเครื่อง  
119  Epson  LQ-630  กระดาษติด  
120  Epson  LQ-630  ดูดกระดาษเบี้ยว  
121  Epson  LQ-630  ตัวหนีบกระดาษหัก  
122  Epson  LQ-630  ติดแคร่  
123  Epson  LQ-630  เปิดไม่ติด  
124  Epson  LQ-630  พิมพ์มีเสียงดัง  
125  Epson  LQ-630  พิมพ์แล้วตัวหนังสือขาด  
126  Epson  LQ-630  ไม่ดึงกระดาษ  
127  Epson  DLQ-3500  ไม่ดึงกระดาษ  
128  Epson  DLQ-3500  หัวเข็มหัก  
129  Epson  DLQ-3500  หัวพิมพ์เสีย  
130  Epson  LQ-300  หัวเข็มหัก  
131  IBM  9068-A01  หัวเข็มหัก  
132  HP  LaserJet Pro 400 MFP M425  กระดาษติด  
133  HP  LaserJet Pro 400 MFP M425  ถาดบนไม่ดึงกระดาษ  
134  HP  LaserJet Pro 400 MFP M425  เปิดไม่ติด  
135  HP  LaserJet Pro 400 MFP M425  พิมพ์เป็นรอย  
136  HP  LaserJet Pro 400 MFP M425  พิมพ์เป็นเส้น  
137  HP  LaserJet Pro 400 MFP M425  พิมพ์ไม่ได้  
138  HP  LaserJet Pro 400 MFP M425  ไม่ดึงกระดาษ  
139  HP  Color LaserJet CP5225  Error  
140  HP  Color LaserJet CP5225  Error 59.F0  
141  HP  Color LaserJet 2600  พิมพ์เลอะ  
142  HP  Color LaserJet 2600  สีดำไม่ออก  
143  HP  Color LaserJet 2600  สีเพี้ยน  
144  HP  Color LaserJet 2605  กระดาษติด  
145  HP  Color LaserJet 2605  พิมพ์เลอะ  
146  HP  Color LaserJet 2605  สีเพี้ยน  
147  HP  LaserJet 1015  กระดาษติด  
148  HP  LaserJet 1022  กระดาษติด  
149  HP  LaserJet 1022  ไม่ดึงกระดาษ  
150  HP  LaserJet Pro 300 Color M351  ซ่อม/ทำขาย  
151  HP  LaserJet 3052  กระดาษติด  
152  HP  LaserJet P3005  Film ขาด  
153  HP  LaserJet P3005  Fuser Error  
154  HP  LaserJet P3005  Not feed Paper  
155  HP  LaserJet P3005  Paper jam  
156  HP  LaserJet P3005  Tray 1 ไม่ดึงกระดาษ  
157  HP  LaserJet P3005  Tray 2 ไม่ดึงกระดาษ  
158  HP  LaserJet P3005  กระดาษติด  
159  HP  LaserJet P3005  กระดาษติด มีเสียงดัง  
160  HP  LaserJet P3005  กระดาษยับ  
161  HP  LaserJet P3005  ขึ้นError  
162  HP  LaserJet P3005  เครื่องฟ้อง Paper Jam แต่ไม่มีกระดาษติด  
163  HP  LaserJet P3005  ปริ้นท์มีเสียงดัง  
164  HP  LaserJet P3005  เปิดเครื่องแล้วมีเสียงดัง  
165  HP  LaserJet P3005  พิมพ์ข้อมูลขาดๆหายๆ  
166  HP  LaserJet P3005  พิมพ์ขึ่นแถบมุมซ้ายดำ  
167  HP  LaserJet P3005  พิมพ์ตัวหนังสือซ้อน  
168  HP  LaserJet P3005  พิมพ์เป็นแถบดำ  
169  HP  LaserJet P3005  พิมพ์เป็นรอยดำ  
170  HP  LaserJet P3005  พิมพ์เป็นเส้น  
171  HP  LaserJet P3005  พิมพ์มีเสียงดัง  
172  HP  LaserJet P3005  พิมพ์ไม่ชัด  
173  HP  LaserJet P3005  พิมพ์เลอะ  
174  HP  LaserJet P3005  พิมพ์แล้วกระดาษยับ  
175  HP  LaserJet P3005  พิมพ์แล้วเสียงดัง  
176  HP  LaserJet P3005  ฟิลม์ขาด  
177  HP  LaserJet P3005  ฟิลม์ขาดและมีอะไหล่หลุด  
178  HP  LaserJet P3005  มีเสียงดัง  
179  HP  LaserJet P3005  มีเสียงดัง กระดาษติด  
180  HP  LaserJet P3005  ไม่ดึงกระดาษ  
181  HP  LaserJet P3005  ไม่พิมพ์  
182  HP  LaserJet P3005  เวลาเปลี่ยนแล้วมีเสียงดัง  
183  HP  LaserJet P3005  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
184  HP  LaserJet P3005  เสียงดัง  
185  HP  LaserJet P3005  หมึกเลอะ, กระดาษติด  
186  HP  LaserJet P2015  กระดาษติด  
187  HP  LaserJet P2015  ขึ้นไฟแดง  
188  HP  LaserJet P2015  ขึ้นไฟสีส้ม  
189  HP  LaserJet P2015  เปิดไม่ติด  
190  HP  LaserJet P2015  แผงวงจรชำรุด  
191  HP  LaserJet P2015  ไม่ดึงกระดาษ  
192  HP  LaserJet P2015  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
193  HP  LaserJet P1102w  กระดาษติด  
194  HP  LaserJet P1102w  พิมพ์เป็นแถบดำ  
195  HP  LaserJet P1102w  พิมพ์เลอะ  
196  HP  LaserJet P1102w  ไฟไม่เข้า  
197  HP  LaserJet P1102w  มองไม่เห็น USB  
198  HP  LaserJet P1102w  ไม่ดึงกระดาษ  
199  HP  LaserJet P1102w  ไม่ดูดกระดาษ  
200  HP  LaserJet P1102w  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
201  HP  LaserJet Pro 400 M401  79 Service Error  
202  HP  LaserJet Pro 400 M401  Fuser Error  
203  HP  LaserJet Pro 400 M401  Fuser เสีย  
204  HP  LaserJet Pro 400 M401  Service Error  
205  HP  LaserJet Pro 400 M401  กระดาษติด  
206  HP  LaserJet Pro 400 M401  กระดาษติด พิมพ์ไม่ชัด  
207  HP  LaserJet Pro 400 M401  กระดาษติดด้านหลัง  
208  HP  LaserJet Pro 400 M401  กระดาษติดถาดล่าง  
209  HP  LaserJet Pro 400 M401  กระดาษยับ  
210  HP  LaserJet Pro 400 M401  ใช้งานไม่ได้  
211  HP  LaserJet Pro 400 M401  ดึงกระดาษหลายแผ่น  
212  HP  LaserJet Pro 400 M401  ถาดบนไม่ดึงกระดาษ  
213  HP  LaserJet Pro 400 M401  เปิดไม่ติด  
214  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์กระดาษติด  
215  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์กระดาษเปล่า  
216  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์ตัวหนังสือซ้อน  
217  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์เป็นแถบดำ  
218  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์เป็นรอย  
219  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์เป็นรอยดำ  
220  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์มีเสียงดัง  
221  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์ไม่ชัด  
222  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์ไม่ได้  
223  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์เลอะ  
224  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์เลอะ กระดาษติด  
225  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์เลอะ มีเสียงดัง  
226  HP  LaserJet Pro 400 M401  พิมพ์แล้วกระดาษติด  
227  HP  LaserJet Pro 400 M401  มีเสียงดัง  
228  HP  LaserJet Pro 400 M401  ไม่ดึงกระดาษ  
229  HP  LaserJet Pro 400 M401  ไม่สามารถใช้งานได้  
230  HP  LaserJet Pro 400 M401  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
231  HP  LaserJet Pro 400 M401  สั่งพิมพ์แล้วกระดาษติด  
232  HP  LaserJet Pro 400 M401  เสีย  
233  HP  LaserJet Pro 400 M401  เสียงดัง  
234  HP  LaserJet P2014  กระดาษติด  
235  HP  LaserJet P2014  ไม่ดึงกระดาษ  
236  HP  LaserJet P2035  กระดาษติด  
237  HP  LaserJet P2035  พิมพ์เลอะ  
238  HP  LaserJet P2035  ฟิลม์ขาด  
239  HP  LaserJet P2035  ไม่ดึงกระดาษ  
240  HP  LaserJet P1006  กระดาษติด  
241  HP  LaserJet P1006  เปิดไม่ติด  
242  HP  LaserJet P1006  ไม่ดึงกระดาษ  
243  HP  LaserJet P2055  กระดาษติด  
244  HP  LaserJet P2055  กระดาษติดถาดบน  
245  HP  LaserJet P2055  กระดาษยับ  
246  HP  LaserJet P2055  ซ่อมทำขาย  
247  HP  LaserJet P2055  ถาดบนไม่ดึงกระดาษ  
248  HP  LaserJet P2055  ถาดล่างไม่ดึงกระดาษ  
249  HP  LaserJet P2055  เปิดไม่ติด  
250  HP  LaserJet P2055  พิมพ์กระดาษติด  
251  HP  LaserJet P2055  พิมพ์ข้อมูลขาดๆหายๆ  
252  HP  LaserJet P2055  พิมพ์เป็นแถบดำ  
253  HP  LaserJet P2055  พิมพ์เป็นรอย  
254  HP  LaserJet P2055  พิมพ์เป็นเส้น  
255  HP  LaserJet P2055  พิมพ์มีเสียงดัง  
256  HP  LaserJet P2055  พิมพ์ไม่ชัด  
257  HP  LaserJet P2055  พิมพ์เลอะ  
258  HP  LaserJet P2055  พิมพ์แล้วกระดาษยับ  
259  HP  LaserJet P2055  พิมพ์แล้วเสียงดัง  
260  HP  LaserJet P2055  ไม่ดึงกระดาษ  
261  HP  LaserJet P2055  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
262  HP  LaserJet P1102  Film ขาด  
263  HP  LaserJet P1102  กระดาษติด  
264  HP  LaserJet P1102  เปิดไม่ติด  
265  HP  LaserJet P1102  พิมพ์เป็นรอย  
266  HP  LaserJet P1102  ฟิลม์ขาด  
267  HP  LaserJet P1102  ไม่ดึงกระดาษ  
268  HP  LaserJet P1102  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
269  HP  Color LaserJet CP1515  ไม่ดึงกระดาษ  
270  HP  LaserJet M1132  ไม่ดึงกระดาษ  
271  HP  LaserJet M1522  กระดาษติด  
272  HP  LaserJet M1522  เปิดไม่ติด  
273  HP  LaserJet M1522  พิมพ์เลอะ  
274  HP  LaserJet Pro MFP M225  กระดาษติด  
275  HP  LaserJet Pro MFP M225  เครื่องค้าง  
276  HP  LaserJet Pro MFP M225  ถ่ายเอกสารไม่ได้  
277  HP  LaserJet Pro MFP M225  ทำขาย  
278  HP  LaserJet Pro MFP M225  เปิดไม่ติด  
279  HP  LaserJet Pro MFP M225  พิมพ์เป็นเส้น  
280  HP  LaserJet Pro MFP M225  พิมพ์ไม่ชัด  
281  HP  LaserJet Pro MFP M225  พิมพ์ไม่ได้  
282  HP  LaserJet Pro MFP M225  พิมพ์เลอะ  
283  HP  LaserJet Pro MFP M225  พิมพ์แล้วกระดาษติด  
284  HP  LaserJet Pro MFP M225  ไม่ดึงกระดาษ  
285  HP  LaserJet Pro MFP M225  สแกนไม่ได้  
286  HP  LaserJet Pro MFP M225  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
287  HP  LaserJet Pro MFP M225  แสกนไม่ได้  
288  HP  LaserJet P3015  กระดาษติด  
289  HP  LaserJet P3015  เปิดไม่ติด  
290  HP  LaserJet P3015  พิมพ์ภาพซ้อน  
291  HP  LaserJet P3015  พิมพ์เลอะ  
292  HP  LaserJet P3015  พิมพ์แล้วเสียงดัง  
293  HP  LaserJet P3015  ไม่ดึงกระดาษ  
294  HP  LaserJet P3015  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
295  HP  Color LaserJet CP2025  Error  
296  HP  Color LaserJet CP2025  กระดาษติด  
297  HP  Color LaserJet CP2025  ไม่ดึงกระดาษ  
298  HP  LaserJet P4515  พิมพ์ออกมาแล้วอักษรจาง เปลี่ย นFusing  
299  HP  LaserJet P1505  พิมพ์เลอะ  
300  HP  Color LaserJet CM2320  ไม่ดึงกระดาษ  
301  HP  LaserJet M2727  Scan Error  
302  HP  LaserJet 1018  ไม่ดึงกระดาษ  
303  HP  OfficeJet 7110 all-in-one  หัวพิมพ์เสีย  
304  HP  Officejet 7500A  กระดาษติด  
305  HP  LaserJet M1536  ADF ไม่ดึงกระดาษ  
306  HP  LaserJet M1536  ถาดบนไม่ดึงกระดาษ  
307  HP  LaserJet M1536  ไม่ดึงกระดาษ  
308  HP  Color LaserJet CP3525  Error 59.F0  
309  HP  Color LaserJet CP3525  พิมพ์เป็นเส้น  
310  HP  DesignJet 110  เปิดไม่ติด  
311  HP  LaserJet Pro M402  กระดาษติด  
312  HP  LaserJet Pro M402  ไม่ดึงกระดาษ  
313  HP  Color LaserJet CP1525  ไม่ดึงกระดาษ  
314  HP  Scanjet N6310  พิมพ์เป็นเส้น  
315  HP  Scanjet N6310  ไม่ดึงกระดาษ  
316  HP  Scanjet N6310  สแกนเป็นเส้น  
317  HP  LaserJet 1020  Error  
318  HP  LaserJet 1020  กระดาษติด  
319  HP  LaserJet 1020  เปิดไม่ติด  
320  HP  LaserJet 1020  พิมพ์ไม่ได้  
321  HP  LaserJet 1020  พิมพ์แล้วกระดาษติด  
322  HP  LaserJet 1020  พิมพ์แล้วกระดาษยับ  
323  HP  LaserJet 1020  ฟิลม์ขาด  
324  HP  LaserJet 1020  มีเสียงดัง  
325  HP  LaserJet 1020  ไม่ดึงกระดาษ  
326  HP  LaserJet 1020  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
327  HP  LaserJet 1020  เสีย  
328  HP  LaserJet 5100  พิมพ์มีเสียงดัง  
329  HP  LaserJet 1300  กระดาษติด  
330  HP  LaserJet 1300  พิมพ์ไม่ติด  
331  HP  LaserJet 1300  ไม่ดึงกระดาษ  
332  HP  LaserJet 1000  กระดาษติด  
333  HP  LaserJet 1200  Printer Error  
334  HP  LaserJet 1200  กระดาษติด  
335  HP  LaserJet 1200  พิมพ์เลอะ  
336  HP  LaserJet 1200  พิมพ์แล้วกระดาษติด  
337  HP  LaserJet 1200  พิมพ์แล้วกระดาษยับ  
338  HP  LaserJet 1200  ไม่ดึงกระดาษ  
339  HP  LaserJet 1200  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
340  HP  LaserJet 2420  กระดาษติด  
341  HP  LaserJet 2420  ถาดล่างไม่ดึงกระดาษ กระดาษติด  
342  HP  LaserJet 2420  พิมพ์มีเสียงดัง  
343  HP  LaserJet 2420  พิมพ์เลอะ  
344  HP  LaserJet 2420  พิมพ์แล้วเสียงดัง  
345  HP  LaserJet 2420  มีเสียงดัง  
346  HP  LaserJet 2420  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
347  HP  LaserJet 2420  เสียใช้งานไม่ได้  
348  HP  LaserJet 1010  กระดาษติด  
349  HP  LaserJet 1010  ฟิลม์ขาด  
350  HP  LaserJet 1010  ไม่ดึงกระดาษ  
351  HP  LaserJet 1010  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
352  HP  LaserJet 2300  กระดาษติด  
353  HP  LaserJet 4050  กระดาษติด  
354  HP  LaserJet 4200  ถาดล่างพิมพ์แล้วติด +เช็คอาการด้วย  
355  HP  LaserJet 4350  กระดาษติด  
356  HP  LaserJet 4250  กระดาษติด  
357  HP  LaserJet 4250  เสียใช้งานไม่ได้  
358  HP  LaserJet 2200  กระดาษติด  
359  HP  LaserJet 2200  พิมพ์มีเสียงดัง  
360  HP  LaserJet 3055  ไม่ดึงกระดาษ  
361  HP  LaserJet 1160  กระดาษติด  
362  HP  LaserJet 1160  นำกลับไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น  
363  HP  LaserJet 1160  ฟิลม์ขาด  
364  HP  LaserJet 1160  ไม่ดึงกระดาษ  
365  HP  LaserJet 1160  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
366  HP  LaserJet 1320  กระดาษติด  
367  HP  LaserJet 1320  เปิดไม่ติด  
368  HP  LaserJet 1320  พิมพ์แล้วกระดาษติด  
369  HP  LaserJet 1320  ไม่ดึงกระดาษ  
370  HP  LaserJet 1320  ไม่พิมพ์  
371  HP  LaserJet 1320  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
372  HP  LaserJet P1005  กระดาษติด  
373  HP  LaserJet P1005  ซื้อชุด Fusing ไปจากเรา สั่งพิมพ์แล้วกระดาษติด  
374  HP  LaserJet P1005  พิมพ์เป็นเส้น  
375  HP  LaserJet P1005  ฟีดกระดาษต่อเนื่องไม่ได้  
376  HP  LaserJet P1005  ไม่ดึงกระดาษ  
377  HP  LaserJet 5200  กระดาษติด  
378  HP  LaserJet 5200  ทำเครื่องขาย  
379  HP  LaserJet 5200  พิมพ์เป็นรอย  
380  HP  LaserJet 5200  พิมพ์เลอะ  
381  HP  LaserJet 5200  ไม่ดึงกระดาษ  
382  HP  LaserJet Enterprise 600 M608  เสีย  
383  HP  LaserJet Enterprise 600 M608  เสีย.  
384  Fujitsu  DL 7400  เปิดไม่ติด  
385  Fujitsu  DL 7400  ไฟไม่เข้า  
386  Fujitsu  DL 7400  เสียใช้งานไม่ได้  
387  Fujitsu  DL 7400  หัวเข็มหัก  
388  Fujitsu  DL 7400  หัวพิมพ์เสีย  
389  Fujitsu  DL 7400  อะไหล่หลุด  
390  Fujitsu  DL 9400  การ์ดไกด์เสีย  
391  Fujitsu  DL 9400  ตีข้างและพิมพ์กระดาษหนาไม่ได้  
392  Fujitsu  DL 9400  พิมพ์แล้วตีข้าง  
393  Fujitsu  DL 9400  พิมพ์หนาไม่ได้  
394  Fujitsu  DL 9400  หัวเข็มหัก  
395  Fujitsu  DL 9400  หัวเข็มหัก ไม่อยู่ในประกัน  
396  Fujitsu  DL 9400  หัวพิมพ์เสีย  
397  Fujitsu  DL 6400  หัวพิมพ์เสีย  
398  Fujitsu  DL 6400 PRO  เปิดไม่ติด  
399  Fujitsu  Fi-4220C  เปลี่ยนลูกยาง  
400  Fujitsu  DL 3850+  ซ่อมปุ่มกด  
401  Fujitsu  DL 3850+  เปิดไม่ติด  
402  Fujitsu  DL 3850+  หัวเข็มหัก  
403  Fujitsu  DL 3850+  หัวพิมพ์เสีย  
404  Oki  Microline 390 Turbo  หนามเตยขาด  
405  Oki  Microline 790 plus  เปิดไม่ติด  
406  Oki  Microline 790 Plus  พิมพ์แล้วหยุด  
407  Oki  Microline 790 Plus  ไม่ดึงกระดาษ  
408  Oki  Microline 790 Plus  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
409  Oki  Microline 391 Turbo  หนามเตยขาด  
410  Oki  Microline 380 Turbo  หนามเตยขาด  
411  Oki  B431dn  กระดาษติด  
412  Oki  B431dn  ตัวทำความร้อนเสีย  
413  Oki  B431dn  พิมพ์เลอะ  
414  Oki  B431dn  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
415  Oki  Microline 5790  หัวเข็มหัก  
416  Oki  Microline 5790  หัวพิมพ์เสีย  
417  Oki  Microline 790  กระดาษติด  
418  Oki  Microline 790  เฟืองรูด  
419  Oki  Microline 791 Plus  ขึ้นไฟ ALAM  
420  Oki  Microline 590  สายพานขาด  
421  Panasonic  KX-MB2025  กระดาษติด  
422  NEC  P9300  เปิดไม่ติด  
423  NEC  P9300  หัวเข็มหัก  
424  Canon  LBP-6680  กระดาษติด  
425  Canon  LBP-3500  Error  
426  Canon  LBP-6000  กระดาษติด  
427  Canon  LBP-5000  พิมพ์ภาพซ้อน  
428  Canon  LBP-1210  กระดาษติด  
429  Canon  LBP-2900  กระดาษติด  
430  Lexmark  E330  กระดาษติด  
431  Lexmark  E330  ไม่ดึงกระดาษ  
432  Xerox  Phaser 3435  กระดาษติด  
433  Xerox  Phaser 3428  กระดาษติด  
434  Xerox  Phaser 3428  พิมพ์หน้า 2 กระดาษติด  
435  Dell  D630  battery fail  
436  Dell  D630  BATTERY เสื่อม  
437  Samsung  CLP-620  ไม่ดึงกระดาษ  
438  Samsung  ML-1610  ไม่ดึงกระดาษ  
439  Samsung  ML-2240  ไม่ดึงกระดาษ  
440  Samsung  ML-3710  Error  
441  Samsung  ML-3710  Port USB เสีย  
442  Samsung  ML-3710  กระดาษติด  
443  Samsung  ML-3710  กระดาษติดด้านหลัง  
444  Samsung  ML-3710  กระดาษติดถาดล่าง  
445  Samsung  ML-3710  กระดาษติดถาดล่างบ่อย  
446  Samsung  ML-3710  ขึ้น Paper Jam  
447  Samsung  ML-3710  ขึ้น Paper Jam ฝาหน้าหัก  
448  Samsung  ML-3710  ขึ้นError  
449  Samsung  ML-3710  ตัวทำความร้อนเสีย  
450  Samsung  ML-3710  ถาดบนไม่ดึงกระดาษ  
451  Samsung  ML-3710  ถาดล่างกระดาษติด  
452  Samsung  ML-3710  ถาดล่างติดตลอด  
453  Samsung  ML-3710  ถาดล่างไม่ดึงกระดาษ  
454  Samsung  ML-3710  เปิดไม่ติด  
455  Samsung  ML-3710  พิมพ์เป็นรอย  
456  Samsung  ML-3710  พิมพ์ไม่ได้  
457  Samsung  ML-3710  พิมพ์แล้วกระดาษยับ  
458  Samsung  ML-3710  ไฟไม่เข้า  
459  Samsung  ML-3710  มีกลิ่นไหม้  
460  Samsung  ML-3710  มีเสียงดัง  
461  Samsung  ML-3710  ไม่ดึงกระดาษ  
462  Samsung  ML-3710  ไม่ดึงกระดาษ กระดาษติด  
463  Samsung  ML-3710  ไม่ดึงกระดาษถาดบน  
464  Samsung  ML-3710  สั่งพิมพ์กระดาษติด  
465  Samsung  ML-3710  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
466  Samsung  ML-3710  สั่งพิมพ์แล้วกระดาษติด  
467  Samsung  ML-2250  กระดาษติด  
468  Samsung  ML-2571  กระดาษติด  
469  Samsung  ML-2571  พิมพ์มีเสียงดัง  
470  Samsung  ML-2571  ไม่ดึงกระดาษ  
471  Samsung  ML-2571  เวลาพิมพ์กระดาษติดกันเบิ้ล  
472  Samsung  ML-3471  ไม่ดึงกระดาษ  
473  Samsung  ML-3051  กระดาษติด  
474  Samsung  ML-3051  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
475  Samsung  ML-1640  กระดาษติด  
476  Samsung  ML-1640  ไม่ดึงกระดาษ  
477  Samsung  ML-2851  ไม่ดึงกระดาษ  
478  Samsung  ML-2251  กระดาษติด  
479  Samsung  ML-2251  ไฟแดงติดตลอด  
480  Samsung  ML-2165  ไม่ดึงกระดาษ  
481  SAMSUNG  ML-4551  เปิดไม่ติด  
482  Tally Genicom  T5040  Test ไม่ผ่าน  
483  Passbook Printer Tally  T5040  ผ้าหมึกไม่หมุน  
484  Passbook Printer Tally  T5040  พิมพ์ไม่ตรงบรรทัด  
485  Passbook Printer Tally  T5040  พิมพ์ไม่ตรงฟอร์ม  
486  Passbook Printer Tally  T5040  พิมพ์เลอะ  
487  Passbook Printer Tally  T5040  ไม่ดึงกระดาษ  
488  Passbook Printer Tally  T5040  สั่งพิมพ์ไม่ได้  
489  Tally Genicom  T5040  หัวเข็มหัก  
490  Tally Genicom  T5040  หัวพิมพ์เสีย  

Update 13/04/2564 17:50
expand_less