ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Tally Genicom

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
 1. Used
  Alignment Block [2nd] Alignment Block [2nd]

  Alignment Block [2nd]

  Code : 039-1206-06068
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : 401152
  สินค้าคงคลัง : 3 Item(s)
 2. Used
  Cable,Head assy ( ชุดสายหัวพิมพ์) [2nd] Cable,Head assy ( ชุดสายหัวพิมพ์) [2nd]

  Cable,Head assy ( ชุดสายหัวพิมพ์) [2nd]

  Code : 039-1206-07447
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 3. New
  Cable,Head assy ( ชุดสายหัวพิมพ์) [New] Cable,Head assy ( ชุดสายหัวพิมพ์) [New]

  Cable,Head assy ( ชุดสายหัวพิมพ์) [New]

  Code : 039-1206-06173
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 1 Item(s)
 4. Used
  Drive Gear Assy (ชุดเฟืองขับผ้าหมึก) [2nd] Drive Gear Assy (ชุดเฟืองขับผ้าหมึก) [2nd]

  Drive Gear Assy (ชุดเฟืองขับผ้าหมึก) [2nd]

  Code : 039-1206-06182
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 14 Item(s)
 5. Used
  Feed Shafts Front (แกนดึงกระดาษหน้า) [2nd] Feed Shafts Front (แกนดึงกระดาษหน้า) [2nd]

  Feed Shafts Front (แกนดึงกระดาษหน้า) [2nd]

  Code : 039-1206-06183
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : ์N/A
  สินค้าคงคลัง : 0 Item(s)
 6. Used
  Feed Shafts Rear (แกนดึงกระดาษหลัง) [2nd] Feed Shafts Rear (แกนดึงกระดาษหลัง) [2nd]

  Feed Shafts Rear (แกนดึงกระดาษหลัง) [2nd]

  Code : 039-1206-06067
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : 400814
  สินค้าคงคลัง : 5 Item(s)
 7. Gear Feed Shafts Front (เฟืองแกนดึงกระดาษหน้า)

  Code : 039-1206-06220
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 8. Used
  Home Sensor [2nd] Home Sensor [2nd]

  Home Sensor [2nd]

  Code : 039-1206-06065
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : 400808
  สินค้าคงคลัง : 5 Item(s)
 9. Used
  Motor (Type KH42JM2R055) [2nd] Motor (Type KH42JM2R055) [2nd]

  Motor (Type KH42JM2R055) [2nd]

  Code : 039-1206-06064
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : KH42JM2R055
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 10. Used
  Motor Stepper [2nd] Motor Stepper [2nd]

  Motor Stepper [2nd]

  Code : 039-1206-07449
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : TC6124A
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 11. Used
  Panel Standard UCL1 (CN) [2nd] Panel Standard UCL1 (CN) [2nd]

  Panel Standard UCL1 (CN) [2nd]

  Code : 039-1206-06196
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : 400809
  สินค้าคงคลัง : 3 Item(s)
 12. Used
  Paper Edge Sensor (เซ็นเซอร์เช็คกระดาษ) [2nd] Paper Edge Sensor (เซ็นเซอร์เช็คกระดาษ) [2nd]

  Paper Edge Sensor (เซ็นเซอร์เช็คกระดาษ) [2nd]

  Code : 039-1206-06063
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : 401168
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 13. Used
  Print Head Cable Print Head Cable

  Print Head Cable

  Code : 039-1206-06072
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 0 Item(s)
 14. New
  Print Head Wheel (ลูกล้อหัวพิมพ์) [ALP] Print Head Wheel (ลูกล้อหัวพิมพ์) [ALP]

  Print Head Wheel (ลูกล้อหัวพิมพ์) [ALP]

  Code : 039-1206-06846
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : 30317126156876
  สินค้าคงคลัง : 5 Item(s)
 15. New
  Ribbon Cartridge (ตลับผ้าหมึก) [OEM] Ribbon Cartridge (ตลับผ้าหมึก) [OEM]

  Ribbon Cartridge (ตลับผ้าหมึก) [OEM]

  Code : 039-1206-06168
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 4 Item(s)
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
expand_less