ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

No.
วันที่
ผู้รับ
สถานะการส่งสินค้า
เลขที่การส่งสินค้า
36459
19/11/2563 รุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) รอผลการจัดส่ง
36458
19/11/2563 รุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) รอผลการจัดส่ง
36457
19/11/2563 สมานมิตรคอม (สำนักงานใหญ่) รอผลการจัดส่ง Panasonic KX-P1131 S/N 0CTKYF15477 ไม่ซ่อมคืน ซื้อ MB 1131=1
36456
19/11/2563 แน็บคอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) รอผลการจัดส่ง ใบแจ้งหนี้เลขที่ 12660
36455
18/11/2563 แอดวานซ์ พีซี สาขาแหลมฉบัง (ส่งสินค้า) รอผลการจัดส่ง ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30583
36454
18/11/2563 คิคคอมคอมพิวเตอร์ สาขาที่ 00002 รอผลการจัดส่ง ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30582
36453
18/11/2563 เคเอ็นเอส ซิสเตมส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610281117TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30581
36452
18/11/2563 บี.เค.เค.แม็กซ์ (1999) จำกัด (สาขา ชลบุรี) EMS EX610281103TH
36451
18/11/2563 คิงส์ วิชั่น เทคโนโลยี (สำนักงานใหญ่) รอผลการจัดส่ง
36450
18/11/2563 เอ็ม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) EMS EX610281125TH
36449
18/11/2563 คิงส์ วิชั่น เทคโนโลยี (สำนักงานใหญ่) รอผลการจัดส่ง ใบกำกับ
36448
18/11/2563 บ้านคอม เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610281085TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30569
36447
18/11/2563 โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) สำนักงานใหญ่ EMS EX610281063TH ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 12658
36446
18/11/2563 เอส.เค.ดี ริช จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610281050TH
36445
18/11/2563 ไอที เวอร์เทคซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่ EMS EX610281077TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30567
36444
17/11/2563 ซี.เอ็ม.วาย.เค (สำนักงานใหญ่) EMS EX560188681TH ใบเสร็จเลขที่ 29786
36443
17/11/2563 พชริศ เจียมจันทร์คุปต์ EMS EX560188664TH INV.30565
36442
17/11/2563 คิคคอมคอมพิวเตอร์ สาขาที่ 00002 SDS 114786408
36441
17/11/2563 คิคคอมคอมพิวเตอร์ สาขาที่ 00002 SDS 114786408
36440
17/11/2563 ที.ที.คอม จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX560188647TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30563
36439
17/11/2563 คอมพ์เทค ไอที โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX560188655TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30561
36438
17/11/2563 เอ.พี สุธางทิพย์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX560188633TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30558
36436
17/11/2563 มิลเลนเนี่ยม ซัพพอร์ต จำกัด สำนักงานใหญ่ EMS EX560188695TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30556
36435
17/11/2563 เก่งคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) NTC 1201101009642 ส่งเครื่อง LQ-2190
36434
16/11/2563 ไอทีคอนเนอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ NTC 1201101009649 RP 29775
36433
17/11/2563 ยูคอมก๊อปปี้เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) EMS EX560188678TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30552
36432
16/11/2563 เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) EMS EX610280448TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30551
36431
16/11/2563 หสม.บ้านใบไม้คอมพิวเตอร์ (ส่งสินค้า) EMS EX610280394TH INV.30550
36430
16/11/2563 ซี. ดี. เฮ้าส์ (สำนักงานใหญ่) EMS EX610280434TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30549
36429
16/11/2563 ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610280417TH
36427
16/11/2563 เลิงนกทาการพิมพ์ EMS EX610280425TH INV.30546
36426
16/11/2563 บิทโฟล จำกัด สำนักงานใหญ่ EMS EX610280385TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30545
36425
16/11/2563 พี อาร์ โปรเซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) EMS EX610280403TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30544
36424
16/11/2563 สุรีย์มาศ ภาศิริ (ส่งสินค้า) EMS EX610280465TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30543
36423
16/11/2563 ซ่อมคอม@ ปริ้นเตอร์ (สำนักงานใหญ่) HWL 20169363
36422
16/11/2563 ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จำกัด(สำนักงานใหญ่) รอผลการจัดส่ง
36421
16/11/2563 สุวรรณาคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) HWL 20169362 **ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 12648**
36420
16/11/2563 เอ็มเอ็มจี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610280377TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30539
36419
16/11/2563 สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สถานที่ส่งของ) EMS EX610280363TH INV.30533
36418
14/11/2563 เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) NTC 1201101008356 ใบส่งสินค้า/แจ้งหนี้ 12647
36417
14/11/2563 ไอ-เทค แคร์ (ห้างอิมพีเรียลสำโรง ชั้น 4) (สำนักงานใหญ่) รอผลการจัดส่ง ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30528-30529
36416
14/11/2563 พี.เอ.เอส.โทนเนอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX560173466TH ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 12643 -12646
36415
13/11/2563 แมนเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) จดหมาย RX299208945TH **ฝ่ายบัญชี ใบเสร็จรับเงิน **
36414
13/11/2563 บี.เค.เค.แม็กซ์ (1999) จำกัด (สาขา ชลบุรี) EMS EX610279555TH INV.30521
36413
13/11/2563 เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610279541TH INV.30511
36412
13/11/2563 สุดาทิพย์ (เหมียว) EMS EX610279538TH เกษมกิจ INV:30513/30515
36411
13/11/2563 กัน ปริ้นเตอร์ แคร์ (สำนักงานใหญ่) KERRY KMIN000124166
36410
12/11/2563 อนุสรณ์ สุขรวม Lalamove
36409
12/11/2563 ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610279100TH ตามใบส่งสินค้า/แจ้งหนี้ 12639
36408
12/11/2563 เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) EMS EX610279135TH ใบส่งสินค้า/แจ้งหนี้ 12638
36407
12/11/2563 พี อาร์ โปรเซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) EMS EX610279095TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30507
36406
12/11/2563 คอม-ปริ้นท์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) รอผลการจัดส่ง
36405
12/11/2563 โนวาเมดิค จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610279127TH INV.30498
36404
12/11/2563 รัตนา เจริญชัย KERRY KMIN000124006
36403
12/11/2563 วอร์คอม-พีที จำกัด (สำนักงานใหญ่) KERRY KMIN000124005 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30497
36402
12/11/2563 พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610279113TH INV.30496
36401
11/11/2563 สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สถานที่ส่งของ) KERRY KMIN000123879 INV.30495
36400
11/11/2563 ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610276355TH ตามใบส่งสินค้า/แจ้งหนี้ 12637
36399
11/11/2563 คิคคอมคอมพิวเตอร์ สาขาที่ 00002 EMS EX610276315TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30493
36398
11/11/2563 คอมพิวเตอร์แคร์ (สำนักงานใหญ่) EMS EX610276338TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30491
36397
11/11/2563 สระบุรี โอเอ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) KERRY KMIN201100461 เครื่อง Hp LaserJet 1020 1 เครื่อง
36396
11/11/2563 พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี จำกัด HWL 20166652 P1102 [2nd] S/N VNC4H18957
36395
11/11/2563 ที พี คอม (สำนักงานใหญ่) EMS EX610276307TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30490
36394
11/11/2563 ระยองพริ้นเตอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) HWL 20166655 ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 12634 , 12636
36392
11/11/2563 เอส.เอส.14 จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610276341TH INV.30489
36391
11/11/2563 ซิตี้ คอม เซล แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) EMS EX610276324TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30485
36390
10/11/2563 วราภรณ์ ไพรแก่น (ร้านปริ้นเตอร์ด็อทอิ้งค์) รอผลการจัดส่ง ใบส่งหนี้ เลขที่ 12631 -12633
36389
10/11/2563 แม็กเทคคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) EMS EX610276094TH
36387
10/11/2563 ปกรณ์ มีวงค์ EMS EX610276103TH INV.30479
36386
10/11/2563 ไอ.ที.เฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610276085TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30478
36385
10/11/2563 เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) EMS EX610276117TH ใบส่งสินค้า/แจ้งหนี้ เลขที่ 12628
36384
10/11/2563 ปริ้นเตอร์ คอนเน็ค (ส่งสินค้า) Kerry KMIN000123805 INV.30477
36383
10/11/2563 ศิลาภูฝ้าย (ที่อยู่จัดส่ง) EMS EX610276077TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30473
36382
10/11/2563 คลีนิคปริ้นเตอร์ ระยอง โดย น.ส.อลิษา อนันต์บุตร (สำนักงานใหญ่) EMS EX610276063TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30472
36381
09/11/2563 พรทิพย์ เส็มไข (ร้านPrint 7) kerry KMINN00002107 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30471
36378
09/11/2563 อีพีเอสไอที เซอรวิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) EMS EX610275669TH
36377
09/11/2563 นาวีคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) EMS EX610275686TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30469
36376
09/11/2563 ฟิวเจอร์ ไอที (สำนักงานใหญ่) EMS EX610275641TH INV.30468
36375
10/11/2563 อี.พี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) จดหมาย RX299207600TH ใบเสร็จรับเงิน
36374
09/11/2563 แอดวานซ์ พีซี (สาขาศรีราชา) EMS EX610275672TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 30466

Update 19/11/2563 11:00 xxxyyy123

expand_less