ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

No.
วันที่
ผู้รับ
สถานะการส่งสินค้า
เลขที่การส่งสินค้า
37612
15/05/2564เอเค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (ส่งสินค้า)รอผลการจัดส่ง
37610
15/05/2564ปริ้นเตอร์ คอนเน็ค (ส่งสินค้า)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32298
37609
15/05/2564พรีซิชั่น พลาสติก จำกัด สาขาที่ 00003 รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32195
37608
15/05/2564คิดคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งRP31529
37607
15/05/2564ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จำกัด(สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งใบแจ้งหนี้ 12992
37606
15/05/2564เลเซอร์แอนด์อิ้งค์ (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งRP 31528
37605
15/05/2564ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32295
37604
15/05/2564อิเล็คทรอนิคส์คอม (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
37603
14/05/2564อิ้ง วอเตอร์ โดย น.ส.ณัฐปภัสร์ พวงไทย (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32294
37602
14/05/2564บิทโฟล จำกัด สำนักงานใหญ่DHLTHZG258UU RP 31513
37601
14/05/2564เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH5HVBDZ6 RP 31512
37600
14/05/2564เอบี คราวน์ จำกัดDHLTHECZCF3R ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32278
37599
14/05/2564รังสิต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี (สำนักงานใหญ่)DHLTH745MCSS RP 31511
37598
14/05/2564ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. (สำนักงานใหญ่)DHLTH4CWU35V ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32277
37597
14/05/2564ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จำกัด(สำนักงานใหญ่)DHLTHT4AYP6A ส่งเครื่องซ่อม HP LaserJet Pro 400 Color MFP M451 S/N CNC7100575
37596
14/05/2564ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จำกัด(สำนักงานใหญ่)DHLTHMVP2BX6 ส่งเครื่องซ่อม HP Color LaserJet CP1025 S/N CNCH108184
37594
13/05/2564สวิทซ เฟลคซ เพลท-เมคคิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งRP 31506
37593
13/05/2564เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHTMP8S8H RP 31505
37592
13/05/2564เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)รอผลการจัดส่งHP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLK5754G=Q34984
37591
13/05/2564เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)รอผลการจัดส่งHP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLK5741H=Q34985
37590
13/05/2564สยาม โฟโต้ ซัพพลาย เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSED749143936TH RP 31503
37589
13/05/2564เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)NTC22105398098
37587
13/05/2564อิเล็คทรอนิคส์คอม (สำนักงานใหญ่)NTC22105398090
37586
13/05/2564ระยองพริ้นเตอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)NTC22105398127 ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ 12985
37585
13/05/2564กรมการขนส่งทางบก สำนักวิศวกรรมยานยนต์รอผลการจัดส่ง
37584
13/05/2564เมธานนท์ จำกัดNTC22105398084 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32267
37583
13/05/2564เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)NTC22105398120 HP LaserJet Pro MFP M225 S/N CNB9J3Y875=Q34966
37582
13/05/2564เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)NTC22105398107 HP LaserJet Pro MFP M426 S/N PHBLK7600W =Q34981
37581
13/05/2564สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัดรอผลการจัดส่งส่งเครื่องซ่อม Fujitsu DL 7400 S/N MA187141
37579
13/05/2564มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด(ที่อยู่จัดส่ง)EMSED749143940TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32266
37578
12/05/2564ไซได คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่)DHLTHFEG5GSF ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32261
37577
12/05/2564โฟกัส คอมพิวเตอร์ แอนด์ ฮอบบี้ (สำนักงานใหญ่)DHLTH7MBVPPS RP 31492
37575
12/05/2564คอม เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHDX6LNGB ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32258
37574
12/05/2564พีพีแอนด์พี เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTH2AUX8MT ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32247
37573
12/05/2564ดีเมทัลวัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHG5HRWKU ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32250
37572
13/05/2564พี.เอ.เอส.โทนเนอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)จดหมายRL081420884TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32245
37571
11/05/2564เอ็น โทรนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH5XJ5X9Q ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32241
37570
11/05/2564โฟกัส คอมพิวเตอร์ แอนด์ ฮอบบี้ (สำนักงานใหญ่)DHLTHMTX8LRS ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32240
37569
11/05/2564แอดวานซ์ พีซี (สาขาศรีราชา)EMSED749142309TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32239
37568
11/05/2564ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จำกัด(สำนักงานใหญ่)DHLTH8ZZVQSL ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 12981
37567
11/05/2564คอมพ์เทค ไอที โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSED749142312TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32238
37565
11/05/2564บริษัท เยล โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSED749142290TH ใบหัก ณที่จ่าย
37564
11/05/2564ธีรยุทธ เผ่าชูDHLTHB3SH5TA HP LaserJet Pro 300 Color M351 iToner Qprint [OEM] 4 กล่อง
37563
11/05/2564ดี คอนเน็ค เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHG52T6H9 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32237
37562
11/05/2564ซัคเซส เซอร์วิส พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHQ9YWNF2 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32235
37561
11/05/2564ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00131EMSED749142326TH RP 31466
37560
10/05/2564เอกกมล อินทุโศภนDHLTHFE7LEQD RP 31462
37559
10/05/2564กอล์ฟคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH6KSEUCU
37558
10/05/2564กอล์ฟคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
37557
10/05/2564พรทิพย์ เส็มไข (ร้านPrint 7)KERRYKMIN000011481L8 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32226
37556
10/05/2564วี-เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)KERRYKMIN000011482AC ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32224
37555
10/05/2564ไอที ดีลิเวอร์รี จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHX78STE ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32223
37554
10/05/2564เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH9ZRBNQ3
37553
10/05/2564เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH8ZG3D4B RP 31454
37552
10/05/2564เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)DHLTH2Y7J8D3 HP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHB8J3NCML=Q34955
37551
10/05/2564ไอที คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เซลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHDV2XVP2 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32221
37550
10/05/2564พี.โพรเซสเซอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH9YAYJ2N ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32220
37549
08/05/2564เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)DHLTH5SMWEFP HP LaserJet Pro MFP M426dn S/N PHBLL2W31K =Q34953
37548
08/05/2564มั่นยิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHNQGJ3JN ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32204
37547
08/05/2564สุวรรณาคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH8N4RWCF ส่งเครื่องซ่อม Epson LQ-590 S/N FSVY058897
37546
08/05/2564พีทูซี คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (ที่อยู่จัดส่ง)DHLTHUW93TTM
37544
08/05/2564คอม-ปริ้นท์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
37543
08/05/2564ที.ที.คอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
37542
08/05/2564ที.ที.คอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHBV44EWL ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32202
37541
08/05/2564คอมพ์เทค ไอที โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHL5D62UW ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32200
37540
07/05/2564เอ.พี สุธางทิพย์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH32JQRC4
37539
10/05/2564แน็บคอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)จดหมายRL081409115TH **ฝ่ายบัญชี ใบเสร็จรับเงินค่ะ **
37538
10/05/2564อโนชา แก้มคีรีจดหมายRL081409124TH แก้ไขเอกสารใบแจ้งหนี้ 12966
37537
07/05/2564ไทเท็กซ์ เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHU64SQAS ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32197
37536
07/05/2564ที พี คอม (สำนักงานใหญ่)DHLTH5LAXN8V ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32196
37535
07/05/2564พรีซิชั่น พลาสติก จำกัด สาขาที่ 00003 DHLTH3ZYBF35 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32195
37534
07/05/2564มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด(ที่อยู่จัดส่ง)DHLTHTHP2QFL ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32193
37533
07/05/2564เกื้อกูลสุขสันติ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHJ7FDJ7N RP 31421
37531
06/05/2564เอ- พลัส คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHWZP3KMP ส่งหัวพิมพ์เคลม
37530
06/05/2564ไฮเทค ออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส 2005 (สำนักงานใหญ่)DHLTH7RAQDYY ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32185
37529
06/05/2564เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHSKZQPB5 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32183
37528
06/05/2564ซี. ดี. เฮ้าส์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHAFA9MW8 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32184
37527
06/05/2564มะกาแม เจะเลาะDHLTHXDUU3C8
37526
06/05/2564เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)DHLTHNEWNG5X Pickup T 1 = 1 Claim ขาด
37525
06/05/2564นาวีคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH87KKLBX ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32181
Update 16/05/2564 17:51

expand_less