หลายท่านอาจสงสัย ว่าเวลาที่ซื้อตลับหมึกใหม่ ที่ข้างกล่อง เขียนไว้ว่าพิมพ์ได้จำนวนกี่แผ่นแต่พอ ใช้งานไปบางครั้งหมึกหมดก่อน หรือ ใช้ได้มากกว่าตัวนับในชิฟที่กล่องหมึกบอก

อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าจำนวนแผ่นที่บอกว่าตลับหมึกนั้นๆพิมพ์ได้กี่แผ่นกำหนดขึ้นมาจากมาตรฐาน ISO_IEC_19752 ซึ่งกำหนดว่า การพิมพ์ตัวอักษรต่อ1 หน้ากระดาษ A4 มีพื้นที่หมึกไม่เกิน 5% ของพื้นที่บนหน้ากระดาษ A4

เรามารู้จักกับปริมาณการพิมพ์ 5%กัน

โดยปกติแล้วการนับจำนวนแผ่นต่อการพิมพ์ ของเครื่องจะนับการใช้หมึกที่ 5% ต่อ 1 หน้า ในที่นี้ก็คือ A4 นั่นหมายความว่า เครื่องจะนับ โดยคำนวณจากปริมาณการใช้หมึก ไม่ใช่นับ จากจำนวนหน้ากระดาษที่ทำการพิมพ์ หากสั่งพิมพ์รายงาน 1 หน้า ที่มีแต่ตัวหนังสือ นั่นคือ 5% โดยประมาณ แต่หากมีรูปภาพแทรก เข้าเปอร์เซ็นต์การใช้หมึกก็จะมากขึ้นตามขนาด และความเข้มของภาพ ซึ่งอาจจะเพิ่มเป็น 10% หรือ 20% ไปจนถึง 100% ก็ยังได้ หากว่าเราสั่งพิมพ์ ให้สีดำเต็มแผ่นกระดาษหรือถ่ายเอกสาร ก็คือพิมพ์ โดยใช้หมึกที่ 100% พิมพ์งานไปแค่ 1 แผ่นก็จริง แต่การใช้หมึกนั้นเครื่องจะนับว่าเราพิมพ์งานไปถึง 20 แผ่น (100% หารด้วย 5% = 20แผ่น) . ดังนั้นหากว่า หมึก 1 ตลับ สามารถพิมพ์เอกสารได้ 1,600 แผ่น (ตามคุณสมบัติ) ก็หมายความว่า หาก พิมพ์งานโดยใช้หมึกที่ 5% ต่อ 1 หน้า เราก็จะสามารถ ใช้งานได้ถึง 1,600 แผ่น ตามคุณสมบัติไว้ได้จริง แต่หากสั่งพิมพ์รูปภาพ หรือ ถ่ายเอกสาร เครื่องก็จะ ใช้หมึกมากขึ้น ซึ่ง อายุการใช้งานของตลับหมึกก็จะ ลดลงตามปริมาณการใช้หมึกไปด้วย

ตัวอย่างประมาณการจำนวณแผ่นเมื่อพิมพ์ด้วย %พื้นที่การพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ

5% Page

 

 

ตัวอย่างงานพิมพ์ ปริมาณการพิมพ์ ที่ 5%

ตลับหมึกระบุ 1000 แผ่น จะสามารถพิมพ์ได้ 1000 แผ่นตามที่ระบุข้างกล่อง

 

 

 

ตัวอย่างงานพิมพ์ ปริมาณการพิมพ์ ประมาณ 35%

ตลับหมึกระบุ 1000 แผ่น จะสามารถพิมพ์ได้ประมาณ 142 แผ่น

 

 

 

ตัวอย่างงานพิมพ์ ปริมาณการพิมพ์ ประมาณ 65%

ตลับหมึกระบุ 1000 แผ่น จะสามารถพิมพ์ได้ประมาณ 77 แผ่น

 

 

 

ตัวอย่างงานพิมพ์ ปริมาณการพิมพ์ ประมาณ 95%

ตลับหมึกระบุ 1000 แผ่น จะสามารถพิมพ์ได้ประมาณ 53 แผ่น