ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Service Rate / อัตราค่าบริการ

นำเครื่องตรวจซ่อม บริษัทฯ : ค่าบริการตรวจซ่อม Printer เริ่มต้นที่ 350 บาท เมื่อนำเครื่องเข้ามารับบริการ ณ บริษัทฯ

Dot Matrix S: 350 บาท M: 350 บาท L: 350 บาท
Laser Black S: 350 บาท M: 450 บาท L: 500 บาท
Laser Color S: 500 บาท M: 700 บาท L: 1,000 บาท
Inkjet S: 450 บาท M: 450 บาท L: 500 บาท
Scanner S: 400 บาท M: 450 บาท L: 500 บาท

ต่างจังหวัดไม่คิดค่าบิรการเพิ่มเมื่อเก็บค่าขนส่งจากต้นทาง (หากเก็บเงินปลายทางคิดค่าบริการเพิ่ม 300 บาท) เสนอราคาแล้วไม่อนุมัติซ่อม บริษัทฯไม่คิดค่าบริการตรวจซ่อมใดๆทั้งสิ้น

บริการ Rapid Repair Experts (ซ่อมด่วน) : ค่าบริการตรวจซ่อม Printer เพิ่มเติม 150 บาท เมื่อนำเครื่องเข้ามารับบริการ ณ บริษัทฯ


บริการ เข้ารับ-ส่งเครื่อง พร้อมค่าบริการซ่อม : 
ค่าบริการตรวจซ่อมพร้อมบริการ รับ-ส่งเครื่อง ( นำกลับมาซ่อมที่ WCS ) เริ่มต้นที่ 600 บาท ตามอัตราค่าบริการตามระยะทางและขนาดเครื่องปริ้นเตอร์ที่บริษัทฯ กำหนด

Dot Matrix S: 600 - 900 บาท M: 800 - 1,100 บาท L: 1,100 - 1,300 บาท
Laser Black S: 600 - 900 บาท M: 800 - 1,100 บาท L: 1,100 - 1,300 บาท
Laser Color S: 700 - 1,100 บาท M: 900 - 1,300 บาท L: 1,200 - 1,600 บาท
Inkjet S: 600 - 900 บาท M: 900 - 1,100 บาท L: 1,200 - 1,500 บาท
Scanner S: 600 - 900 บาท M: 800 - 1,100 บาท L: 1,100 - 1,300 บาท

บริการตรวจซ่อมนอกสถานที่
สามารถซ่อมได้เฉพาะ Epson Dot Matrix, Laserjet (ขาวดำ), Color Laserjet, Scanner บางรุ่น บางอาการทั้งนี้ให้ลูกค้าต้องติดต่อเข้ามาแจ้งอาการทาง Line : @wcs2000 เพื่อส่งอาการเป็นรูปภาพหรือวิดิโอ เพื่อให้ช่างประเมินว่าสามารถซ่อมนอกสถานที่ได้หรือไม่ 
(inkjet ไม่สามารถให้บริการนอกสถานที่ได้ เนื่องจากการล้างหัวพิมพ์ใช้เวลานาน)

อัตราค่าบริการเริ่มต้น ซ่อมนอกสถานที่
เครื่องขนาด S 1,500 บาท
เครื่องขนาด M 2,300 บาท
เครื่องขนาด L 3,000 บาท


หมายเหตุ
- การซ่อมนอกสถานที่ทางบริษัทจะเก็บค่าบริการก่อนเข้าตรวจซ่อมตามอัตราที่พนักงานประเมิน ส่วนค่าอะไหล่จะคิดตามจริงที่เปลี่ยน
- ลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนคู่ค้าหรือ Dealer เก็บค่าบริการเป็นเงินสด/โอนเงินเท่านั้น ไม่รับเช็คหรือวางบิล โดยจะส่งใบเสร็จให้ทางไปรษณีย์ภายหลัง
- หากช่างไม่สามารถซ่อมหน้างานได้ต้องนำกลับมาซ่อมที่บริษัท หรือนัดหมายเข้าซ่อมเป็นครั้งที่ 2 ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
- บริษัทไม่สามารถออกใบเสนอราคาให้ก่อนโดยที่ช่างยังไม่ได้ตรวจสอบเครื่องตัวจริง

 

ขนาดเครื่องปริ้นเตอร์
S  เครื่องที่สามารถขนส่งได้ด้วยมอเตอร์ไซค์
M  เครื่องที่สามารถขนส่งได้ด้วยรถยนต์
L  เครื่องที่สามารถขนส่งได้ด้วยรถยนต์และใช้พนักงานยก 2 คน   

 

* ค่าบริการตรวจซ่อมนอกสถานที่ ( on site service ) หากเสนอราคาแล้วลูกค้าไม่ซ่อมทางบริษัทไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

* กรณีเข้าไปรับเครื่องเพื่อนำกลับมาซ่อมที่ WCS ลูกค้าต้องชำระเต็มจำนวนเมื่อนำเครื่องส่งคืน (ทางบริษัทจะไม่ทำการออกเอกสารใบ inv. ก่อนช่างตรวจซ่อม สามารถออกใบเสนอราคา โดยหมายเหตุว่าตามอาการที่ลูกค้าแจ้งอาการ )

* ส่วนลดค่าบริการตรวจซ่อม รับ-ส่ง ตั้งแต่เครื่องที่ 2 คิดราคา 50% (ตัวแรกคิดตัวที่ราคาสูงสุด) ต่อเที่ยว

* ลูกค้านำเครื่อง Dot Matrix, Laser (Black) เข้าตรวจซ่อม ณ บริษัท WCS แล้ว หากเสนอราคาแล้วไม่ซ่อมสามารถรับเครื่องคืนได้โดยไม่คิดค่าบริการ

* ราคาค่าบริการต่อ 1 เครื่อง (ส่งเครื่องซ่อมจำนวนมากกรุณาติดต่อบริษัท ฯ)

* ค่าบริการ, ค่าอะไหล่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เสนอราคา นั้นกรุณาชำระเต็มจำนวน (การโอนเงิน/จ่ายเช็ค ต้องไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆจากยอดที่ต้องชำระ)

* เครื่อง Inkjet ที่ทำการทำความสะอาดกล่องหมึกทิ้ง Clear Tank คิดค่าบริการเพิ่ม 300 - 600 บาท (เนื่องจากต้องมีการทำความสะอาดเครื่อง/Clear Tank ก่อนซ่อม) การล้างหัวพิมพ์จะทำการฉีดน้ำหมึกจำนวนมาก อาจจะทำให้หมึกของลูกค้าเหลือน้อย หรือหมด ทางบริษัทอาจจะทำการขอหมึกใหม่จากลูกค้า หรืออาจจะต้องเปลี่ยน อุปกรณ์ซับหมึก เนื่องจากการล้างหัวพิมพ์จะทำการฉีดหมึกทิ้งจำนวนมากทำให้ อุปกรณ์ซับหมึกเต็มได้

 * การรับประกันงานซ่อมจะไม่รวมถึง

** วัสดุการพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลื่อง เช่น แม่แบบสร้างภาพ, ETB , Drum, ถาดหมึกทิ้ง, ผงหมึก, ตลับหมึก, น้ำหมึก, หมึกพิมพ์ เป็นต้น

** วัสดุ/อะไหล่ ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะการใช้งานเช่น อุปกรณ์ซับหมึก , ชุดทำความร้อน, ชุดเลเซอร์, ชุดลูกยางฝีดกระดาษ เป็นต้น

** ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือไม่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง และอุบัติเหตุจากการใช้งาน เช่น ชุดทำความร้อนเสียหายจากลวดเย็บกระดาษ หมึกรั่ว น้ำหก เครื่องตกหล่น ขึ้นสนิม รอยขูดขีด ความเสียหายที่เกิดจาก สัตว์ มด แมลง เป็นต้น

LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map LongDo Map
expand_less
[profiler]
Memory usage: real: 10485760, emalloc: 9387864
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem