ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

No.
วันที่
ผู้รับ
สถานะการส่งสินค้า
เลขที่การส่งสินค้า
38086
15/07/2564 มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THKGX5AQ6 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32854
38085
15/07/2564 วรทัต กลัดชื่น (ที่อยู่จัดส่ง) DHL THD7DLGQJ
38084
15/07/2564 จเร คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) DHL THLV4AHNG ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32851
38083
15/07/2564 คอมพิวเตอร์แคร์ (สำนักงานใหญ่) DHL TH2YJS698 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32849
38082
15/07/2564 ที พี คอม (สำนักงานใหญ่) DHL THYHL2UBC ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32847
38081
14/07/2564 แน็บคอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL TH3QVGSHS ตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 13105
38080
14/07/2564 ไทยยูเนี่ยนสกรูน็อต จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THKWM5UB4 RP 32076
38079
14/07/2564 สมภพ นิธิพงษ์ DHL TH3QVGSHS RP 32075
38078
14/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) DHL THYJ8VFH8 HP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLKBBF9K=Q35347/สาขา ศูนย์บริการพุขาม/คุณกองเกิน พาแก้ว
38077
14/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) DHL THSRAVVX4 HP LaserJet Pro M402 S/N PHCNF27867=Q35349/สาขา ย่อยพัทยากลาง/คุณศิรพงษ์ โค้นสากรม
38076
14/07/2564 เอ็ม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) DHL THR5BVB8H
38075
14/07/2564 จำนง เกษมสุข DHL THW9NUN7M RP 32071
38074
15/07/2564 โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จดหมาย RL081443474TH ตามใบำกับภาษี 32718
38073
14/07/2564 พี.เอ.เอส.โทนเนอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) รอผลการจัดส่ง ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32837
38072
14/07/2564 พี.อาร์.โอ. เซอร์วิส จำกัก สาขาที่ 1 (ไร่ เอ็ม-วรรณ) DHL THFUE4JWG ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32836
38071
14/07/2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THK2T7NKU ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32835
38070
14/07/2564 สำนักกฎหมายสมเกียรติ จำกัด DHL THYJBNU6Z ส่งเครื่องไปทรงศิลป์ ล้อมนาค เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 1 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 / 065-5287612
38069
13/07/2564 ไทยไปป์อีสาน จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THRF7KHDB RP 32065
38068
13/07/2564 แอดวานซ์ พีซี (สาขาศรีราชา) DHL THX93K7RF ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32831
38067
13/07/2564 สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่) DHL THDDRK78P
38066
13/07/2564 เจ็ท สตรีม คอมพิวติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) รอผลการจัดส่ง ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32830
38065
13/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) DHL THEVSE56Y HP LaserJet Pro MFP M225 S/N CNB9J71JMP=Q35342/สาขา บ่อไร่/คุณศิริเทพ ทศรัตน์
38064
13/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) DHL THG72F28F HP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLK5757D=Q35341/สาขา บรบือ2/คุณอภิรักษ์ เนืองโพธิ์
38063
13/07/2564 คิดคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) DHL TH7BERN6D HP 1020 **เคลม**
38062
12/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) DHL TH77E5UCE HP LaserJet Pro MFP M426dn S/N PHBLL2W3TG/Q35337/สาขา คลอง 8/คุณกณิศ จันทนา
38061
12/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รอผลการจัดส่ง HP LaserJet Pro MFP M426dn S/N PHBLL65HNK/Q35338/สาขา อยุธยา/คุณเชิดเกียรติ ไชยรุ่งเรือง
38060
12/07/2564 บิ๊ก อ ออโตเมชั่น (สถานที่ส่งสินค้า) DHL THKAJ5GEY RP 32056
38059
12/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) DHL TH4LNH7QW HP LaserJet Pro MFP M225 S/N CNB9J5L31M=Q35336 สาขา สี่แยกโรบินสัน/คุณจิรชีพ ล้านคำ
38058
12/07/2564 อีพีเอสไอที เซอรวิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THLNTQ6W5 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32822
38057
12/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รอผลการจัดส่ง HP LaserJet Pro M426FDN S/N PHB8K3S41B=Q35333 /ฝ่ายไอที/สาขา ย่อยพัทยากลาง (021)
38056
12/07/2564 ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ( สำนักงานใหญ่) DHL THRHSJ66R ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32820
38055
12/07/2564 ปัญชลี จันทโชติ DHL THLPKJYB8 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32818
38054
10/07/2564 นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THDC6C56G RP 32049
38052
10/07/2564 พี อาร์ โปรเซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) DHL THZZC5SGC ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32814
38051
10/07/2564 ไอที ออฟฟิศ อีควิปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THGUW2EYJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32813
38050
10/07/2564 จีเนียส ไอที เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THRUK7UZ9 RP 32045
38049
10/07/2564 ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) DHL TH6X58BGN RP 32044
38048
09/07/2564 ไอทีเทคคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL TH577NLS3 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32810
38047
09/07/2564 นันท์นภัส นาคซื่อตรง DHL TH4PRFW8R
38046
09/07/2564 ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่) DHL THJE3YX53 Fuser Assy [2nd] Brother HL-5450
38045
09/07/2564 แหลมฉบัง ไอที โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL TH2PGGRNA RP 32040
38044
09/07/2564 มิลเลนเนี่ยม ซัพพอร์ต จำกัด สำนักงานใหญ่ DHL THSMT39UN ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32806
38043
09/07/2564 ดาวใจ จี่มุข (สถานที่ส่งสินค้า) DHL THRC2KAKN RP 32038
38042
08/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) DHL THKMKXJJ5 HP LaserJet Pro M402 S/N PHCNF27900=Q35324/สาขา วงเวียนเจดีย์สามปลื้ม/คุณศรัณยู ชมชิด
38041
08/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) DHL THD8D9QNH HP LaserJet Pro MFP M225 S/N CNB9J3Y896=35325/สาขา ตราด/คุณสมฤทัย สุวรรณชาติ
38040
08/07/2564 คอมพ์เทค ไอที โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THT7GRHF8 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32798
38039
08/07/2564 เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) อาคารศูนย์บริการและจัดส่ง DHL TH4S2FYZK **ฝ่ายเคลม คุณวิชชุดา [Up Firmware Mainboard Epson LQ-2090IIN] ค่ะ **
38038
08/07/2564 ไอที สมาร์ท เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) DHL THGFR5ZPS
38037
08/07/2564 นาวีคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) DHL THA4C8X4D ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32797
38036
08/07/2564 ณรงค์ชัย ประโยค LALAMOVE RP 32029
38035
08/07/2564 ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THC9WBMV9 ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ 13103
38034
08/07/2564 พี.เอส.อาร์ ซิสเต็ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) DHL TH6JXN8JZ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32794
38033
08/07/2564 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THMRLT764 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32790
38032
08/07/2564 อุบลไอทีคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THHQJ3JLY ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32789
38031
07/07/2564 เอกกมล อินทุโศภน (สถานที่ส่งสินค้า) DHL TH3G82FND
38029
07/07/2564 เลเซอร์แอนด์อิ้งค์ (สำนักงานใหญ่) DHL THYBCK5XB ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32783
38028
07/07/2564 ไอที ดีลิเวอร์รี จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THPYNF3TZ RP 32015
38027
07/07/2564 สิรินิจ ท้วมประถม EMS ED749186021TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32779
38026
07/07/2564 เมธานนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) HWL 21076954 ส่งกลับเครื่องเคลม LaserJet M1536
38025
06/07/2564 ซิตี้ คอม เซล แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) DHL THV2QWC4P ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32773
38024
06/07/2564 ไซได คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่) DHL THV5MHQMM ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32772
38023
06/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) DHL TH63UPCYN HP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHB8JDD81C=Q35313/คุณยุทธนา แก้วฝ่าย/สาขา วังยาง (นครพนม)
38022
07/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) HWL 21076955 HP LaserJet Pro M402 S/N PHCNH07918=Q35314/สาขา ถนนมหาจักรพรรดิ์/ฝ่ายไอที
38021
06/07/2564 ไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THMCBNP25 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32770
38020
06/07/2564 ซีดี กราฟฟิกส์ดีไซน์ (สำนักงานใหญ่) DHL TH4GSGJMV RP 32002
38019
06/07/2564 มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THSKSZN35 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32768
38018
06/07/2564 แมนเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL TH7GPPKEL ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32767
38017
06/07/2564 เอเค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL TH3FYK2ML ส่งสินค้า บจ.ซิกม่า เอ็นเตอร์ไพรส์ คุณต้องตา จ.อยุธยา 13000
38016
07/07/2564 เอเค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (ส่งสินค้า) จดหมาย RL081451135TH บิลใบเสร็จ/ใบกำกับ 32766
38015
06/07/2564 เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL TH7VP2YRQ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32764
38014
06/07/2564 ทนงเดช ราษกล รอผลการจัดส่ง ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32762
38013
06/07/2564 พี.เอส.อาร์ ซิสเต็ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) DHL TH7ACA5GJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32760
38012
06/07/2564 แอคคอสท์เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่ DHL THNBJDYE7 ตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 13100
38011
05/07/2564 ระยองพริ้นเตอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) DHL THNTUK4GW ใบส่งสินค้า/แจ้งหนี้ 13099
38010
05/07/2564 คลีนิคปริ้นเตอร์ ระยอง โดย น.ส.อลิษา อนันต์บุตร (สำนักงานใหญ่) DHL TH749ZMTH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32756
38009
05/07/2564 มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHL THZ3G3SA8 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32755
38008
05/07/2564 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) DHL TH69MHHGY HP LaserJet Pro M426FDN S/N PHB8K485V7=Q35302 ศูนย์บริการลำภูรา/คุณมัลลิกา ด้วงสุข
38007
05/07/2564 เอกกมล อินทุโศภน (สถานที่ส่งสินค้า) DHL TH24JAT9X RP 31984
38006
05/07/2564 ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด สาขายะลา DHL TH7JGN83H ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 32749
38005
07/07/2564 สมานมิตรคอม (สำนักงานใหญ่) จดหมาย RL081451113TH **ฝ่าบัญชี บิลเงินสดค่ะ **

Update 15/07/2564 16:08

expand_less