ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

No.
วันที่
ผู้รับ
สถานะการส่งสินค้า
เลขที่การส่งสินค้า
36855
23/01/2564ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จำกัด(สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 12768
36854
23/01/2564สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สถานที่ส่งของ)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31155
36853
23/01/2564เคพี อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31153
36852
23/01/2564ปริ้นเตอร์แคร์ (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งส่งเครื่องกลับ M127nf (ไม่เจออาการ) + INV:30380
36850
22/01/2564ระยองพริ้นเตอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHSU5HVSA
36849
22/01/2564วรทัต กลัดชื่น (ที่อยู่จัดส่ง)DHLTH52LWTCB ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31144
36848
22/01/2564เมธานนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH5P6RVHH
36847
22/01/2564พงศ์สุระ สุขทรัพย์วรโชตDHLTHWW4A38G
36846
22/01/2564สุวรรณาคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH8X54ZUF ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 12766
36845
22/01/2564ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. (สำนักงานใหญ่)DHLTHJKM8K3C ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31141
36844
22/01/2564เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHNEVM64U ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31140
36843
22/01/2564แอดวานซ์ พีซี (สาขาศรีราชา)DHLTHE8N4RZS ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31139
36842
22/01/2564นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH5SWA5SV ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31138
36841
22/01/2564ตรังเวชกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHF4V4ZEA ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31137
36839
22/01/2564ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHV7QC2AE ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่31135- 31136
36838
22/01/2564ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH56XX6Y5
36837
21/01/2564ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH56XX6Y5 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31126
36836
21/01/2564พีเอสบี ดอทคอม (สำนักงานใหญ่)DHLTH8R36UHX สาย 8pin CM115 xerox
36835
21/01/2564เอเค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (ส่งสินค้า)DHLTHCX3J8NN
36834
21/01/2564พี.โพรเซสเซอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH75H4R4V ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31128
36833
21/01/2564โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHFATS736 ส่งเปลี่ยน Electronic Transfer Belt (ETB) [New] HP Color LaserJet CP1025
36832
21/01/2564แน็บคอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง**ฝ่ายบัญชี ใบเสร็จรับเงินค่ะ **
36831
21/01/2564สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สถานที่ส่งสินค้า)DHLTHD73TZK4 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31121
36830
21/01/2564ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTH4RCWHP8 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31118
36829
20/01/2564อาร์จีเทค ไซแมท จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHP5CU3H6 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31109
36828
20/01/2564เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH5F8W7X8 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31115
36827
20/01/2564ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. (สำนักงานใหญ่)DHLTHJ8DZT3R
36826
20/01/2564แอดวานซ์ พีซี (สาขาศรีราชา)DHLTHS3RZ32 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31113
36825
20/01/2564วราภรณ์ ไพรแก่น (ร้านปริ้นเตอร์ด็อทอิ้งค์)รอผลการจัดส่งตามใบแจ้งหนี้ เลขที่ 12763 / 08377
36823
20/01/2564พิมพ์ครุภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHNP3V4QR RP 30340
36822
20/01/2564ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด (ส่งสินค้า)DHLTH55NCV5C ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31110
36821
20/01/2564ธงชัย แสงงิ้ว DHLTH9UA3MDB ส่งเครื่องซ่อม Epson LQ-2090 S/N FT7Y057194+หัวพิมพ์ LQ 2090/590=3หัว
36820
20/01/2564สมานมิตรคอม (สำนักงานใหญ่)DHLTHMNY9PAL ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31107
36819
20/01/2564ดวงตา สุขรัตน์DHLTHTDNH4NM
36818
20/01/2564พีพียู คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHSRSY9UR ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31106
36817
20/01/2564ไอทีคอนเนอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่DHLTHWP76ZTB RP 30331
36816
20/01/2564โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH7U8XUOP ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31101
36815
19/01/2564กัลป์ โรจนโสดมDHLTH39BS4TG ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31096
36814
19/01/2564คอมพ์เทค ไอที โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHX82L6DZ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31094
36813
19/01/2564นาวีคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHJB37HLL ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31093
36812
19/01/2564ศุภกร ทาเอื้อ (ร้านเฟิร์ส ไอที)DHLTHV6ABKGQ เครื่อง LQ-2180 ใบส่งสินค้า/แจ้งหนี้ เลขที่ 12761- 08374
36811
19/01/2564แมนเทค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHAGYE3LM
36810
19/01/2564เคพี อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHUH3R3ZC ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31090-31092
36809
19/01/2564โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH4HUJGTD **ฝ่ายบัญชี ใบเสร็จรับเงินค่ะ **
36808
19/01/2564มนตรี ซุ้นสุวรรณDHLTHA5KTATB ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31088
36807
19/01/2564ไบออส วาย แอนด์ ซี คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHKGLS723 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31079
36806
18/01/2564พีเอสบี ดอทคอม (สำนักงานใหญ่)DHLTHC7BH6QK Harness ( สายแผงปุ่มกด) [ORI]590 = 1
36804
18/01/2564ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHPASA4KQ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31077
36803
18/01/2564ธีรยุทธ เผ่าชูDHLTH3WNL7LJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31076
36802
18/01/2564เดอะซิสเต็ม เอ็น.เจ. จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHDZ8DGJN ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31075
36801
18/01/2564เอ็มเจ โมเดิร์น คอม (ส่งสินค้า)DHLTHMD22ZKG ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31074
36800
18/01/2564ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH3ARX8TY ตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ 12759
36798
18/01/2564คอม-ปริ้นท์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31072
36797
18/01/2564อี ซี เซอร์วิส (ที่อยู่จัดส่ง)DHLTH4YCB22H ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31070
36796
18/01/2564โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH54FUB2V RP 30297+30296
36795
18/01/2564ไซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHWHBE69S ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31067
36794
18/01/2564ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHFRSHZ9P ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31066
36793
18/01/2564เอเซียปริ้นท์ (ที่อยู่จัดส่ง)DHLTHXNKKG5R RP 30292
36792
16/01/2564ศักดิ์คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสDHLTHX6WX48X
36791
16/01/2564ศุภักษณา เทพา DHLTH5ZEF5YT ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31062
36790
16/01/2564ณัฐพล แสงสีดาDHLTH9CZVB4V งานบจ.เมืองไทย ADF scanner Assembly (Duplex) [2nd] 426
36789
15/01/2564ไอ.ที.ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHW92PUPQ
36788
15/01/2564สมบัติ นาคซื่อตรง (ส่งสินค้า)DHLTHBL3JTKL ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31060
36787
15/01/2564โฮม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHM2YKMRS ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31058
36786
15/01/2564เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH97WKWWE ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ 12755
36785
15/01/2564ไซเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (สาขาที่ 00001)DHLTH2QDVNH9 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31056
36784
15/01/2564ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด สาขายะลาDHLTHX9H4BD4 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31055
36783
15/01/2564แอคคอสท์เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่รอผลการจัดส่ง
36782
15/01/2564แอคคอสท์เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่DHLTH77W5K5Y ใบส่สินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 12752 -12754
36781
15/01/2564นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHT3KEH9T ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31054
36780
15/01/2564คลีนิคปริ้นเตอร์ ระยอง โดย น.ส.อลิษา อนันต์บุตร (สำนักงานใหญ่)DHLTH7UEZ7K2
36779
14/01/2564เอ็ม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHXYF235R
36778
15/01/2564ระยองพริ้นเตอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHDQT4JZ3 ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ 12750
36777
15/01/2564นิรันดร์ดอทคอม 2017 (สำนักงานใหญ่)DHLTHW4YLC7P ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31051
36776
14/01/2564พีรพัฒน์ สมุทรผ่องDHLTHWX47WDJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31049
36775
14/01/2564ซี.เอ็ม.วาย.เค (สำนักงานใหญ่)DHLTHAFG47A7 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31045
36774
14/01/2564ไอที สมาร์ท เซอร์วิส ขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHN3XU49G
36773
15/01/2564ซินเนอร์จิค เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHR3AEBM8 ตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ 12699
36772
15/01/2564มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHGJNER69
36771
13/01/2564เพ็นทินั่ม ดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHHC2VBU8
Update 24/01/2564 17:48

expand_less