ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

No.
วันที่
ผู้รับ
สถานะการส่งสินค้า
เลขที่การส่งสินค้า
45166
23/02/256788 คอมเทค ไอที จำกัด (จัดส่งสินค้า)DHLTHC87RX7W RP 42011
45165
23/02/2567โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมDHLTHJDZB25V
45164
23/02/2567เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมคามิโอ แกรนด์)สาขาที่ 00021DHLTHVTRP68X ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42772
45163
23/02/2567เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมเคป กูดู) สาขาที่ 00028รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42771
45162
23/02/2567โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH8RKX56T RP 42007
45161
23/02/2567พีเอสเค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่)DHLTHSHY9DWJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42769
45160
23/02/2567สิปปฑิต ภิรมย์ไกรภักดิ์DHLTHUCZMX5W ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42767
45159
23/02/2567วิซ อินโนเวชั่น จำกัด (ที่อยู่จัดส่ง)DHLTHWDNES9N บิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
45158
22/02/2567ชาญชัย ทองเนียมDHLTH25Q7WPJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42758
45157
22/02/2567บุญชัย แซ่อึ้งDHLTHBLTMVR5
45156
22/02/2567ท่าเรือคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHLBY6YJB ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42756
45155
22/02/2567พิมพ์ครุภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHQJSVMF4
45154
22/02/2567ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTH97GCRHN ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42754
45153
22/02/2567ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จำกัด(สำนักงานใหญ่)DHLTHXNW4ZY8 ส่งเครื่องซ่อมเคลม HP LaserJet P1102 S/N VNC3C27207
45152
22/02/2567อีพีเอสไอที เซอรวิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHCM2HGM7 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42753
45151
22/02/2567ปริ้นเตอร์สยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42752
45150
22/02/2567คลีนิคปริ้นเตอร์ ระยอง โดย น.ส.อลิษา อนันต์บุตร (สำนักงานใหญ่)DHLTH5BG7GK7 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42751
45149
22/02/2567สุวินัย พิมพิมล (ส่งสินค้า)DHLTH2CLJPJA RP 41986 +41998
45148
21/02/2567ณัฐวุฒิ ธรรมพิทักษ์พงษ์DHLTH7A8FYJZ RP 41984
45147
21/02/2567คอมพ์เทค ไอที โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)FLASHTH200459VPHH9H0
45146
21/02/2567ธิดารัตน์ ละครรัมย์ (ร้านปริ้นเตอร์ด็อทอิ้งค์) FLASHTH040659VPHJ0A1 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42743
45145
21/02/2567พลาชัย ชุมแดงTHAIPOST EB545431171TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42740
45144
21/02/2567เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมคามิโอ แกรนด์)สาขาที่ 00021รอผลการจัดส่งตามยอดค่ะ
45143
21/02/2567เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง) จำกัด สาขาที่ 00016รอผลการจัดส่งตามยอดค้างชำระ
45142
21/02/2567เกษมกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามยอดค้างชำระ
45141
21/02/2567เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา) สาขาที่ 00013รอผลการจัดส่ง**ขอตามยอดค้างค่ะ **
45140
21/02/2567เกษมกิจ จำกัด ( โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ) สาขาที่ 00017รอผลการจัดส่งขอตามยอดค้างชำระ
45139
21/02/2567เอ็มแอนด์เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่รอผลการจัดส่ง**ติดต่อฝ่ายบัญชี ขอตามยอดที่ค้างชำระค่ะ **
45138
20/02/2567บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามยอดค่ะ
45137
20/02/2567รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามยอดที่ค้างชำระ
45136
20/02/2567เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
45135
20/02/2567เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
45134
20/02/2567บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42734
45133
20/02/2567คอม-ปริ้นท์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSEB545394712TH RP 41972
45132
20/02/2567เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42733
45131
20/02/2567ฟิวเจอร์เจท (สถานที่ส่งสินค้า)รอผลการจัดส่งRP 41969
45130
20/02/2567เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42728-42731
45129
19/02/2567ราชาโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHBU72PH7 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42726
45128
19/02/2567เอ็นเอเอส อิควิปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHWUW8UG4 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42725
45127
19/02/2567เกรทเตอร์เทค จำกัด (ส่งสินค้า)DHLTH9KGSYMG RP 41961
45125
19/02/2567นิรันดร์ดอทคอม 2017 (สำนักงานใหญ่)DHLTH3ZD49LU RP 41960
45124
19/02/2567เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)DHLTH8UDD867 HP LaserJet Pro MFP M426 fdn S/N PHBLM59165/Q41615/ศูนย์บริการ แยกป่าขาม/คุณธราดล ลืมหลง
45123
19/02/2567ปริ้นเตอร์สยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42721
45122
19/02/2567คอมพิวเตอร์แคร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHGPD57JM
45121
19/02/2567ทีซี ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHJM9UTCL RP 41955
45120
17/02/2567นิรันดร์ดอทคอม 2017 (สำนักงานใหญ่)DHLTHWXLUM2A RP 41954
45119
17/02/2567ไอทีคอนเนอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่DHLTHFTUR34V ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42716
45118
17/02/2567ปริ้นเตอร์สยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42715
45117
17/02/2567ตึกเจริญคอมพ์ (คุณกิต)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42714
45116
17/02/2567พัชรโปรดักส์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH42N2DYM ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42712
45115
16/02/2567โคราช คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH4YLLVJF ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42711
45114
16/02/2567รีเทล แอพพลิเคชั่น ซิสเท็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH5WEXSSS ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42709
45113
16/02/2567อภิรวัฒน์ พูนประโคนDHLTHZTLGF6P ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42708
45112
16/02/2567กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHZXQH2CA
45111
16/02/2567ที.ที.ซี สตีล 2016 จำกัด (ส่งสินค้า)DHLTH8X22LZX ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42707
45110
16/02/2567ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHVPN4KVR ใบส่งสินค้า เลขที่ 15525
45109
16/02/2567ปริ้นเตอร์สยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42706
45108
16/02/2567ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จำกัด(สำนักงานใหญ่)DHLTHN86W9GM ส่งเครื่องซ่อม HP LaserJet P1102 S/N VNC3C27207
45107
16/02/2567ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHN72ZLZH
45106
15/02/2567ศรีไทย มิยากาวา จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42698
45105
15/02/2567เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)DHLTHM4ZWRE5 HP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLLD0833/Q41599/สาขน ควนขนุน/คุณจุฑามาศ รัตนสุภา
45104
15/02/2567นานดี อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42696
45103
15/02/2567นันทวัฒชัย ชมภูพื้น DHLTHXFUHH89
45102
15/02/2567อิงค์แมน ราชบุรี (สำนักงานใหญ่)DHLTHNMV5D5C ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42693
45101
15/02/2567สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สถานที่ส่งสินค้า)DHLTHVJPTG3U ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42692
45100
15/02/2567ฟูโกกุ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42667
45099
15/02/2567พงษ์พิษณุ เพจมหัศจรรย์สกลนครDHLTHJ69RSWD เคลม Fuser
45097
15/02/2567หสม.บ้านใบไม้คอมพิวเตอร์ (ส่งสินค้า)DHLTHW252NFT RP 41928
45095
14/02/2567เอ- พลัส คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH5QDNFR6 RP 41921 +หัวพิมพ์
45094
14/02/2567จำปาไอที (02058884779) เจ็อุ้ยDHLTHEN2YRE6 RP 41918
45093
14/02/2567วิซ อินโนเวชั่น จำกัด (ที่อยู่จัดส่ง)DHLTHT5K874J บิลใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี 41905-41911
45092
14/02/2567ชานุ ชัยสุวรรณรักษ์DHLTHA6RXNTN ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42678
45091
13/02/2567ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHBBLFLT4 ใบส่งสินค้า/แจ้งหนี้ 15519
45090
13/02/2567ฟูโกกุ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42667
45089
13/02/2567พีเอสบี ดอทคอม (สำนักงานใหญ่)DHLTHGQZV72E Print Head Kit ชุดหัวพิมพ์ [ORI] LQ-2090 = 1
45088
13/02/2567ชานนท์ เกิดคล้าย (ส่งสินค้า)DHLTHR4U2CXA ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42666
45087
13/02/2567แม็กเทคคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHD8LNBKL ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42663
45086
13/02/2567แวนด้า โอเอ จำกัด (ร้านคอม)DHLTHVVEKRM7 ส่งซ่อมหัวพิมพ์ SP40plus *10 หัว
45085
13/02/2567ทักษิณ อินโฟรเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH8KQ2SYY ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42662
45084
13/02/2567ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00004 DHLTH3WP9C5J ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42657
45083
13/02/2567Dennis StanfillDHLTH4Z27TXA
45082
13/02/2567สมบัติ นาคซื่อตรง (ส่งสินค้า)DHLTHF5ZU99B ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42656
45081
12/02/2567สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สถานที่ส่งของ)DHLTHQJQFYK6
45080
12/02/2567สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สถานที่ส่งของ)DHLTHQJQFYK6 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42653
45079
12/02/2567ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTH7P2G7F4 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42649
45078
12/02/2567นิรันดร์ดอทคอม 2017 (สำนักงานใหญ่)DHLTH7D9SNVB ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42647
45077
12/02/2567ไอที สมาร์ท เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTH9GYMWTV ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42646
45076
10/02/2567สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จำกัดDHLTHWJG6B7Y ซื้อเครื่อง LQ 2090 คุณธงชัย
45075
10/02/2567สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จำกัดDHLTHN5YBE4P ซื้อเครื่อง LQ 2090 คุณธงชัย
45073
10/02/2567เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)DHLTHQRZRWY4 HP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLK75JQT/Q41574/สาขาย่อย บ้านสวน/คุณกิตติศักดิ์ ตาสุรินทร์
45072
10/02/2567ธงชัย แสงงิ้ว DHLTHW8FBFBY
45071
10/02/2567ธงชัย แสงงิ้ว DHLTHV5PLMXR เครื่องซื้อ EPSON PLQ -20
45070
10/02/2567เกษมกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHHP4CKDV ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42641
45069
10/02/2567จิตรจุฑา ปานเอี่ยมDHLTHF6BXNFE ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42640
45068
10/02/2567ปริ้นเตอร์สยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42639
45067
09/02/2567รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด (โรงแรมแคนทารีอยุธยา) สาขาที่ 00038DHLTHJ346SY2 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42634
45066
09/02/2567บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHAJE5L22 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42637
45065
09/02/2567เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHG9YRRX9 RP 41873
45064
09/02/2567ไจแอนท์ บลู ซิสเท็มส์ (ส่งสินค้า)DHLTHH92HLYS ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42632
45062
09/02/2567คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จำกัด (โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง) สาขาที่ 00003DHLTHHDLVC6P ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42630*42631
45060
09/02/2567อี.พี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH72R32LN เคลม Fuji Xerox ADF Hinge kit (ขาล็อคฝาสแกน) [3D]
45059
09/02/2567มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH9QPYRDJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42626
45058
09/02/2567คิงส์ วิชั่น เทคโนโลยี (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 2 เลขที่ 00337
45057
09/02/2567เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)DHLTHSEXX55R HP LaserJet Pro M402dn S/N PHCTD13592/Q41557/สาขาย่อย สี่แยกวัดแจ้ง/คุณวีรยุทธ์ ละดานนอก
45056
08/02/2567เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) DHLTHNZJGS86 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42623
45055
08/02/2567โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHHCYR2XV ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42620
45054
08/02/2567มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHEPGJ2EP ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42618
45053
08/02/2567เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHC6DEM4K ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42616
45052
08/02/2567เคพี อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHXR4X4QY ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42607
45051
08/02/2567เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)DHLTHCCLF7XS ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42608
45050
08/02/2567ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHD8Y6QUH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42611
45049
08/02/2567พีเอสบี ดอทคอม (สำนักงานใหญ่)DHLTHLHDRHB5 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42614
45048
08/02/2567เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)DHLTHA8CGUTM HP LaserJet Pro M426fdn S/N PHB8J3NCKV/Q41523/คุณเกตุมณี ชาตรี/สาขา พนัสนิคม 2
45047
07/02/2567สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สถานที่ส่งสินค้า)DHLTH274DUNZ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42606
45046
07/02/2567รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด(โรงแรมคลาสสิค คามิโอ) จำกัด สาขาที่ 00039DHLTHPKB4JYJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42605
45045
07/02/2567ไอที คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เซลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHBCYT5YX ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42603
45044
07/02/2567จ๊อบ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 42601
45043
07/02/2567มหาชัยคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
45042
07/02/2567เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHZVJ63E3 *ตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 00197**
45041
07/02/2567ซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งRP 41837
Update 23/02/2567 18:11

expand_less
[profiler]
Memory usage: real: 8388608, emalloc: 8909800
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem