ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

No.
วันที่
ผู้รับ
สถานะการส่งสินค้า
เลขที่การส่งสินค้า
45817
12/06/2567แอคคอสท์เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่DHLTHTTJWAZ8 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43711
45816
12/06/2567เอ- พลัส คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHY59XQR9 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43710
45815
12/06/2567ไพศาลอีเล็กโทรนิกส์ (โบย่า ไอที)DHLTH7MULHNG ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43708
45814
12/06/2567เพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHGXTK9T2
45813
12/06/2567คิคคอมคอมพิวเตอร์ สาขาที่ 00002DHLTHWAFHTN7 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43705
45812
12/06/2567ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จำกัด(สำนักงานใหญ่)DHLTHP8NMC9D ส่งเครื่องคืน Fuji Xerox Docuprint P235 db S/N JF6--600934
45811
12/06/2567สมบัติ นาคซื่อตรง (ส่งสินค้า)DHLTHRYLU8S7 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43704
45810
12/06/2567ที.ที.คอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH8MZV7K8 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43703
45809
12/06/2567สิปปฑิต ภิรมย์ไกรภักดิ์DHLTHY3XECWQ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43702
45808
12/06/2567พี.เอส.อาร์ ซิสเต็ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHWG9ZNB3
45807
12/06/2567มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHT4NBQKB ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี เลขที่ 43687
45806
11/06/2567สารคามโน๊ตบุ๊ค (สำนักงานใหญ่)DHLTHYK73TPY RP 42931
45805
11/06/2567ท่าเรือคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHMVS7PJE ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43692
45804
10/06/2567ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
45803
10/06/2567ชิตวริน อินทรัตน์DHLTHXWF4ZG8 ส่งอะไหล่ 4915XE เปลี่ยน
45802
10/06/2567ไอ.ที.เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH6G8PK3F
45801
10/06/2567จีพีมีเดีย (สำนักงานใหญ่)DHLTHGSRWQ8B ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43690
45800
10/06/2567เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH3UE6K85 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43688
45799
10/06/2567มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH4ZGWH2H ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43687
45798
10/06/2567เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43684-4368543686
45797
08/06/2567เรืองเพชร คอมพิว เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHB8ADSJL ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43680
45796
08/06/2567เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่) สาขาที่ 00020 รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43672
45795
07/06/2567ไอ.ที.เฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งTHL4CFGW7 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43671
45794
07/06/2567สมัคร เภาบัวDHLTH62F3BLT
45793
07/06/2567ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH8HDUN9B ใบส่งสินค้า/แจ้งหนี้ 15791
45792
07/06/2567เกรทฮิลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHRKP2AQY ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43670
45791
07/06/2567ที พี คอม (สำนักงานใหญ่)DHLTHQPSDS88
45790
07/06/2567นัฐภูมิ แก้วพิทักษ์DHLTHF87ZHLE ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43664
45789
07/06/2567เอ็ม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHW7J4VSE ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43662
45788
07/06/2567มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH54HJGKV
45787
07/06/2567โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43661
45786
07/06/2567มหาวิทยาลัยชินวัตร (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)DHLTHDQCREG7
45785
07/06/2567พีเอสบี ดอทคอม (สำนักงานใหญ่)DHLTH8J8V3PR ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43658-43659
45784
06/06/2567เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง) สาขาที่ 00033DHLTHW8T9X5P ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43655-43656
45783
06/06/2567รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด(โรงแรมคลาสสิค คามิโอ) จำกัด สาขาที่ 00039DHLTHEJUE637 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43653-43654
45782
06/06/2567มณีอุดมสุข จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHVA5CD98 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43646
45781
06/06/2567เอ- พลัส คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH72Z3B59 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43647
45780
06/06/2567เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH5AZ8K7Z RP 42879
45779
06/06/2567สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สถานที่ส่งของ)DHLTHU38U9L2 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43641
45778
06/06/2567เจ.เอ็น.เอ็น.คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH6Q59FM4 ตามใบส่งสินค้าเลขที่ 00406-07
45777
06/06/2567ไอที คลินิก (สำนักงานใหญ่)DHLTHCZDKP4Y ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43640
45776
05/06/2567ฟิวเจอร์เจท (สถานที่ส่งสินค้า)DHLTH6ZG9RNU ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43639
45775
05/06/2567ชิตวริน อินทรัตน์DHLTHGJDU9V8 RP 42874
45774
05/06/2567นาวีคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHQPFZJ5H ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43637
45773
05/06/2567คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จำกัด (โรงแรมแคปราชา) สาขาที่ 00001DHLTHYK5DPAH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43633-43634
45772
05/06/2567บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHTYRQ35F ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43632
45771
05/06/2567ปากท่อไอที (สุเทพ)DHLTHVG28LWT ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43631
45770
05/06/2567ไอทีเทคคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH5W9ZMLS ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43630
45769
05/06/2567คีนิค-ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHAMBX7TR ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43629
45768
05/06/2567108 บริการ (สำนักงานใหญ่)DHLTHTXK969K
45766
05/06/2567บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง (สำนักงานใหญ่)DHLTHB6XFZ3J ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43628
45765
04/06/2567มณีอุดมสุข จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH9FS9H2N ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43623
45764
04/06/2567ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHJFX4W4G ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43622
45763
04/06/2567มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH727FYJP ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43621
45762
04/06/2567อี - เมอร์แชนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHQ5HTJKE ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43619
45761
04/06/2567ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHD7FK6PL ใบส่งสินค้า/แจ้งหนี้ 15783
45760
04/06/2567มอนิเตอร์ & คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (ส่งสินค้า)DHLTHD87KGB8 ADF Hinge kit (ขาล็อคฝาสแกน) [3D] Docuprint CM305df = 1
45759
01/06/2567เอเค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด (ส่งสินค้า)DHLTHN7W55X6 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43614
45758
01/06/2567รุจ ไชยะบุรินทร์ DHLTH5D9ZMDJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43533
45757
01/06/2567ห้างหุ้นส่วนสามัญ อาร์.ซี.คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHTED5NHR Mainboard LQ-310 = 1
45756
01/06/2567เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH6VQGJF3 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43611
45755
01/06/2567ไทยเทคอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH2TT5YRW ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43610
45754
01/06/2567เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด สาขา 00003DHLTH76UDPT7 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43609
45753
01/06/2567พีเอสบี ดอทคอม (สำนักงานใหญ่)DHLTHLT4LJ88 Ribbon Mark LQ-310 = 5 ชิ้นค่ะ Paper Pickup and Roller Separation Pad [ALP]
45752
01/06/2567เพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH7DGZ3EA ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43607
45751
01/06/2567นิธิเกษม เทเลคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHQVR4FG5 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43606
45750
31/05/2567ธงชัย แสงงิ้ว DHLTHLKX3RVN สั่งซื้อเครื่อง Printer Dot Matrix PLQ-20 (2nd)
45749
31/05/2567ธงชัย แสงงิ้ว DHLTHV7TKNR5 สั่งซื้อเครื่อง Printer Dot Matrix PLQ-20 (2nd)
45748
31/05/2567ธงชัย แสงงิ้ว DHLTHBQE7D8J สั่งซื้อเครื่อง Printer Dot Matrix PLQ-20 (2nd)
45747
31/05/2567แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด (มหาชัย)DHLTH4D8552Y ค่าซ่อมหัวพิมพ์ Epson LQ-590II S/N 1HT0F04F-1A-0272
45746
31/05/2567เอ็มพีปริ้นท์เตอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTH3AQJLAT ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43604
45745
31/05/2567จีพีมีเดีย (สำนักงานใหญ่)DHLTHYS6DYMD ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43600
45744
31/05/2567นครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHH6CP46X ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43599
45743
31/05/2567เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)DHLTH87TY9B6 **ใบรับวางบิล 1 แผ่น
45742
30/05/2567วี.เค.แพคกิ้ง (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
45741
30/05/2567เอ็นเอส เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43594
45740
30/05/2567เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43592
45739
30/05/2567เคพี อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43591
45738
30/05/2567สุวินัย พิมพิมล (ส่งสินค้า)รอผลการจัดส่งRP 42826
45737
30/05/2567ไอที คลินิก (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43589
45736
30/05/2567เลิศชัยโอเอ (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43588
45735
30/05/2567เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43587
45734
30/05/2567ทศพล อยู่อ่อนรอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43586
45733
29/05/2567โฮม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHHZ9SN28 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43536
45732
29/05/2567เอ- พลัส คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHJXLK8UY RP 42815
45731
29/05/2567เฟรนด์ ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHC6UF94B ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43578
45730
29/05/2567สมบัติ นาคซื่อตรง (ส่งสินค้า)DHLTH6F6K3YN RP 42812
45729
29/05/256788 คอมเทค ไอที จำกัด (จัดส่งสินค้า)รอผลการจัดส่ง
45728
29/05/2567มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHZGUH83L ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43573
45727
29/05/2567ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHW443R9X ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43572
45726
29/05/2567ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHJRJM78V ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43571
45725
28/05/2567วิซ อินโนเวชั่น จำกัด (ที่อยู่จัดส่ง)DHLTHXU7JLLH บิลใบเสร็จ 42801-02
45724
28/05/2567ดิษญาภัทร ภักดีอาภรณ์DHLTH2LF9R8R ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43565
45723
28/05/2567มิลเลนเนี่ยม ซัพพอร์ต จำกัด สำนักงานใหญ่DHLTH82H3E7K ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43562
45722
28/05/2567บี.เอ็ล.เอช เทร็ดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่DHLTHQ7MZWE9 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43561
45721
28/05/2567ห้างหุ้นส่วนสามัญ อาร์.ซี.คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTH3ED3RA8 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43558
45720
28/05/2567เฟิร์ส ไอทีซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)DHLTH4LRC3NS
45719
28/05/2567โคราช คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHDDLMZC3 RP 42792
45718
28/05/2567ไพศาลอีเล็กโทรนิกส์ (โบย่า ไอที)DHLTHFD9XLLY ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43556
45717
28/05/2567ที.ที.คอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHWZFG2S3 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43553
45716
28/05/2567สมาร์ท ไอที (สำนักงานใหญ่)DHLTH6KZ9EX5 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43552
45715
27/05/2567ภาณุพงศ์ รัตนวิไล (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ) ส่งสินค้าDHLTHLZZC69K RP 42785
45714
27/05/2567เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งบิลเลขที่ 00400
45713
27/05/2567เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43549
45712
27/05/2567ธนะสิทธิ์ไอที (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
45711
27/05/2567ปริ้นเตอร์สยาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 443472
45710
27/05/2567ยู เอส อาลาดิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43513
45709
25/05/2567เคพีเอส 2019 จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHQHMJR4Y ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43542
45708
25/05/2567โฮม ไอ.ที จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH767P4KP ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43541
45707
25/05/2567ชาติชาย ใบทับทิมDHLTHMSWZ5ZN ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43540
45706
25/05/2567พี คอมพิวเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43539
45705
24/05/2567เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต) สาขาที่ 00001DHLTHARY5R24 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43537
45704
24/05/2567เอเชีย ปริ้นท์DHLTHYW43CKM ใบเสร็จรับเงิน
45702
24/05/2567โฮม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHU2SMTNZ ใบเสร็จรับเงิน 42769
45701
24/05/2567รุจ ไชยะบุรินทร์ DHLTH5G9M5CD ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43533
45700
25/05/2567รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด (โรงแรมแคนทารีอยุธยา) สาขาที่ 00038DHLTHV3GZQRJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43532
45699
24/05/2567ร่วมเจริญพัฒนา (สำนักงานใหญ่)DHLTH99FRLC4 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43527-28
45698
24/05/2567บริษัท สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง จำกัดDHLTHGMNYF2N ส่งเครื่องซ่อม Epson PLQ-20 S/N G5AY105674
45697
24/05/2567โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) DHLTHGWRLC3H THY9J9GZH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43529
45696
24/05/2567ไทยพาณิชย์สโตร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH8VQV9TD ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเล่มที่ 1 เลขที่ 43526
Update 12/06/2567 18:12

expand_less
[profiler]
Memory usage: real: 10485760, emalloc: 8902648
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem