ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

No.
วันที่
ผู้รับ
สถานะการส่งสินค้า
เลขที่การส่งสินค้า
40821
27/06/2565ซอฟต์แวร์วัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งบิลใบเสร็จ เลขที่ 35789
40820
27/06/2565ปริ้นเตอร์แคร์ เทคโนโลยี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36572
40819
27/06/2565เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งRP 35793
40818
27/06/2565ห้างหุ้นส่วนสามัญ อาร์.ซี.คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36569
40817
27/06/2565คิคคอมคอมพิวเตอร์ สาขาที่ 00002รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36568
40816
27/06/2565ศราวุธ คำเกตุรอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36567
40815
27/06/2565คอมพิวเตอร์แคร์ (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36566
40814
27/06/2565สิทธิโชค ปราณอารีย์รอผลการจัดส่ง
40813
27/06/2565ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด สาขา 00090รอผลการจัดส่งRP 35786
40812
27/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)รอผลการจัดส่งHP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLK75JD2/Q37556/ว่าที่ ร.ต.อุดม ผานิล/สาขา ย่อยตำบลบ้านไร่ (148)
40811
27/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)รอผลการจัดส่งHP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHB8JDW9FS/Q37557/สาขา ย่อยวังแขม/ปณ.62120
40809
27/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)รอผลการจัดส่งHP LaserJet Pro MFP M426 S/N PHB8K485S8/Q37549/สาขา ระนอง/คุณวศิชล ชินควงศ์
40808
27/06/2565คอมพ์เทค ไอที โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36562
40807
27/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)รอผลการจัดส่งHP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLL65G8F/Q37558/คุณมานะชัย ศรีอุดร /สาขา ย่อยถนนสังฆสันติสุข ซอย 21 กรุงเทพฯ
40806
27/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)รอผลการจัดส่งHP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLL65HHW/37530/คุณวณิชยา ดอกพิกุล/สาขา ลานสัก
40805
27/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)รอผลการจัดส่งHP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLM3Q5JW/Q37531/คุณประเสริฐศักดิ์ ดีบุกค้า/สาขา มาบตาพุด
40804
27/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)รอผลการจัดส่งHP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLM3Q3QL/Q37529/ศูนย์บริการ ป่าแฝก (สุโขทัย) (005)/คุณปิยะณัฐ เกตุเล็ก
40803
25/06/2565โปรเทค ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36559
40802
25/06/2565สุวรรณาคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)EMSEJ517989622TH
40801
25/06/2565เควีซีคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)EMSEJ517989636TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36561
40799
25/06/2565โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSEJ517989653TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36557
40798
25/06/2565รณชัย เถาว์พันธ์EMSEJ517989640TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36558
40797
24/06/2565ปกรณ์ ใหญ่ผลEMSEJ517989619TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36555
40796
24/06/2565สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่DHLTHHBD7MY2 RP 35775
40795
24/06/2565ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)DHLTHZ85N964 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36553
40794
24/06/2565เอ พี คอมเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHMAB5LT2 RP 35773
40793
24/06/2565ไอที สมาร์ท เซอร์วิส ขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHTK2QCCM RP 35771
40792
24/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)DHLTHMFEXB23 HP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLL3GC0Z/แก้ไขคุณสถาพร สุภาษิต/ศูนย์บริการบ้านสิงห์ (นางรอง)
40791
24/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)DHLTHEPBYV9D HP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLKDR7P6/Q37511/ศูนย์บริการกกมะขามใหญ่/คุณอนุพงษ์
40790
24/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)DHLTH7USQTHY HP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLLD607C/Q37504/คุณณัฐวุฒิ /สาขา ย่อยสามแยกบ้านกรูด
40789
24/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)DHLTHPFYLC2G HP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLKDR8QL/Q37510/ศูนย์บริการหัวสะพาน/คุณมยุรา ประกอบผล
40788
24/06/2565เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)DHLTHSLWQX9C HP LaserJet Pro MFP M426fdn S/N PHBLK75K4Z/Q37508/คุณธนพง/สาขา ย่อยสวรรค์อนันต์
40787
24/06/2565ควอลิที ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHVJ8C37A RP 35769
40786
25/06/2565เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปนิทรา) สาขาที่ 00022จดหมายRJ667903953TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36541
40785
25/06/2565โฮม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)จดหมายRJ667903975TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36510
40784
25/06/2565เกษมกิจ จำกัด สำนักงานใหญ่จดหมายRJ667903967TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36537
40783
23/06/2565คลีนิคปริ้นเตอร์ ระยอง โดย น.ส.อลิษา อนันต์บุตร (สำนักงานใหญ่)DHLTHE7AD43M RP 35765
40782
23/06/2565รัตนทุน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHDA4JJVM ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36539
40781
23/06/2565คอมพ์เทค ไอที โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHAZZU78S RP 35763
40780
23/06/2565ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH6KD46P5 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36535
40779
23/06/2565ดี คอนเน็ค เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHDCK6YST RP 35759
40778
23/06/2565ธนะสิทธิ์ ธนกิจชัยพัฒน์ (ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์)DHLTH2UZRTUE ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36533
40777
23/06/2565พีซี.คอม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (ส่งสินค้า)DHLTH922LG8W ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36532
40776
23/06/2565เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHRDS8RBN ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36531
40775
23/06/2565โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) สำนักงานใหญ่DHLTHFLXEJ42 ส่งเครื่องซ่อม HP LaserJet Pro MFP M227dn S/N VNC4N02568
40773
22/06/2565ศรีสะเกษนาโนเทค (สำนักงานใหญ่)DHLTHB84MC3U ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36529
40772
22/06/2565ณัฐรุจาคอมพิวเตอร์ (ส่งสินค้า)DHLTH6M582AV ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36528
40771
22/06/2565ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. (สำนักงานใหญ่)DHLTHE4FQVFJ RR 35752
40770
22/06/2565บริษัท สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง จำกัดDHLTH8EDSQ9W ส่งเครื่อง Printer Dot Matrix PLQ-20
40769
23/06/2565ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTH6GUY94L ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36525
40768
22/06/2565พีซี.คอม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (ส่งสินค้า)DHLTHYTK7GK3 RP 35749
40767
22/06/2565อมร ไอทีเซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTH4XNTJ67 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36522
40766
22/06/2565ระยองพริ้นเตอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHV3BKGPD ตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 13880
40765
22/06/2565คราทอส โพรเคียวเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHU34RLDB ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36521
40764
22/06/2565พี.เอ.เอส.โทนเนอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHZWMX4T7 Film P3015 = 10 + บิลใบเสร็จ
40763
25/06/2565คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จำกัด (โรงแรมแคปราชา) สาขาที่ 00001จดหมายRJ667903984TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36515-36516
40762
22/06/2565ไจแอนด์ บลู ซิสเท็มส์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH7QX4FYM RP 35736
40761
22/06/2565วรทัต กลัดชื่น (ที่อยู่จัดส่ง)DHLTH5SUT2FY RP 35734
40760
22/06/2565เอส อาร์ คอมเทค (สำนักงานใหญ่)DHLTHMTAE2HT ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36508
40759
22/06/2565เพอร์เฟคคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHHUB9MAS ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36507
40758
21/06/2565กะปงคอม (สำนักงานใหญ่)DHLTHLLRY2B3 RP 35729
40757
21/06/2565ปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHWK87Z7T ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36503
40756
21/06/2565ที.ที.คอม จำกัด ( สาขานครพนม )DHLTHYQJ9QZ6 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36502
40755
21/06/2565แอดวานซ์ พีซี (ส่งสินค้า)DHLTHWD63BTC RP 35726
40754
21/06/2565ท่าเรือคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH3DU5J4K RP 35724
40753
21/06/2565ที.ที.คอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHL THLN7TAF7 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36497
40752
21/06/2565ไอที คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เซลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH38WSQXJ RP 35723
40751
21/06/2565ที.ที.คอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHLN7TAF7 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36497
40750
20/06/2565สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งRP 35719
40749
20/06/2565สุรีย์มาศ ภาศิริ (ส่งสินค้า)รอผลการจัดส่งRP 35717
40748
20/06/2565ไอที เซอร์วิส แอนด์ คอมพ์ ชอป (สำนักงานใหญ่)DHLTHD7Q63BM Mainboard LQ-590 S/N JM5CE09LH คืน CPU ใหญ่เสียไม่มีอะไหล่
40747
20/06/2565ที พี คอม (สำนักงานใหญ่)DHLTHWWCY4Q2 RP 35712
40746
20/06/2565ไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH6BZNSMX
40745
20/06/2565ไอที นัสรี (สำนักงานใหญ่)DHLTHJ487LXR RP 35711
40744
20/06/2565บริษัท สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง จำกัดDHLTHS25KMTN สั่ง Fujitsu DL 9400 Card Guide assy [2nd]
40742
20/06/2565นาวิน บุญประดิษฐ์DHLTHM3N7XSA RP 35706
40741
18/06/2565เอ็ม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSED738163617TH RP 35702
40740
18/06/2565บ้านคอม เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSED738163603TH RP 35701
40739
18/06/2565ไซได คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่)EMSED738163625TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 36475
40738
17/06/2565วราภรณ์ ไพรแก่น (ส่งเอกสาร)DHLTH3RLC2YW ตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 13873-4
Update 27/06/2565 17:54

expand_less