ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

แจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

No.
วันที่
ผู้รับ
สถานะการส่งสินค้า
เลขที่การส่งสินค้า
37402
10/04/2564เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งPaper Eject assy ( ตัวฉีกกระดาษ) [ORI] LQ-2190
37401
10/04/2564เซ็นเตอร์คอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)จดหมายRL081404949TH บิลใบเสร็จ/ใบกำกับ
37400
10/04/2564ไอที สมาร์ท เซอร์วิส ขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSED749119588TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31998
37399
09/04/2564ไอที อัพเดท จำกัด สำนักงานใหญ่DHLTHWXBL3UZ
37398
09/04/2564แน็บคอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHJUS2V66 **ฝ่ายบัญชี ใบเสร็จรับเงินค่ะ **
37397
09/04/2564สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)DHLTHEV872VG ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31995
37396
09/04/2564ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHQBM4HP3 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31991
37395
09/04/2564ภูเก็ตสีวลี จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHJN3AFNN ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31990
37394
09/04/2564เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)DHLTH6MA6CR5 HP LaserJet Pro MFP M225 S/N CNB9GDZ6MZ (สาขาศรีสะเกษ)
37393
09/04/2564ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. (สำนักงานใหญ่)DHLTHMY37GLJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31983
37390
08/04/2564ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHL THYW624XN ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31981
37389
08/04/2564มอนิเตอร์ & คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)จดหมายRL081412450TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31975-31976
37388
08/04/2564ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHJLS6HTQ ใบส่งสินค้า/แจ้งหนี้ 12933
37387
08/04/2564โกวิทย์ พลค้าEMSED749124937TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31974
37386
08/04/2564ไอทีคอนเนอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่DHLTH2HTAKSZ RP 31198
37385
08/04/2564ไอที สมาร์ท เซอร์วิส ขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSED749124945TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31972
37384
08/04/2564นครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH3HZ7TTB ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31970
37383
07/04/2564โรบอท คอมพิวเตอร์ โดยนายนรภัทร นุ้ยผอม (สำนักงานใหญ่)DHLTHKNVYD5B
37382
07/04/2564เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSED749124282TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31966
37380
07/04/2564ภาณุ ศรีสมุทร์EMSED749124296TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31965
37379
07/04/2564ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)EMSED749124305TH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31964
37378
06/04/2564ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHAPDPW7L ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31950
37377
06/04/2564ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHVH5XFGA ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31947
37376
06/04/2564โปรพริ้นเตอร์ แคร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHPZVU9F4 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31946
37375
05/04/2564คอมพิวเตอร์ อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHB2LG68M RP 31167
37374
07/04/2564สุวรรณาคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)จดหมายRL081412123TH ใบเสร็จและใบกำกับภาษี
37373
05/04/2564พี.เอส.อาร์ ซิสเต็ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
37372
05/04/2564พี.เอส.อาร์ ซิสเต็ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHK7TLZNB RP 31165
37371
05/04/2564วิชัย คมปรียารัตน์DHLTHWJRCZ9E RP 31164
37370
05/04/2564เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่ง
37369
05/04/2564เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งบิลเงินสดค่าขนส่ง
37368
05/04/2564ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHM7P88TR ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31937
37367
03/04/2564พี อาร์ โปรเซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHNMVK2NU ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31935
37366
03/04/2564เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)DHLTHDYVQX24 HP LaserJet Pro MFP M225 S/N CNB9J71JQT(ใบเสนอราคา 34803)
37365
03/04/2564มุ่งมั่น โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTUSKJ7WUJ ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31934
37364
02/04/2564ธนะสิทธิ์ ไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH9T62EM8 RP 31157
37363
02/04/2564ไอที อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH5ZV64FV หัวพิมพ์เคลม
37362
02/04/2564ปวัตน์ จุลเจิมDHLTHWN7LZ5L ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31930
37361
02/04/2564นิรันดร์ดอทคอม 2017 (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31929
37360
02/04/2564ยรรยงค์ ทวีสุขDHLTHX5DJ2BA ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31928
37359
02/04/2564ท่าเรือคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31927
37358
02/04/2564ธงชัย แสงงิ้ว DHLTHWA32VMA ส่งหัวพิมพ์ DL7400+9400+ CARD GUIDE 9400
37357
02/04/2564ต้นคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH7VENX6D ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31926
37356
02/04/2564มิลเลนเนี่ยม ซัพพอร์ต จำกัด สำนักงานใหญ่DHLTHBFLH59R ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31925
37355
02/04/2564สไมล์ ปริ้น โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด (สถานที่ส่งของ)DHLTHTMTNQ2Y ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31924
37354
02/04/2564อิเล็คทรอนิคส์คอม (สำนักงานใหญ่)DHLTH8NAFUM2 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31923
37353
02/04/2564อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHVF6B6VZ RP 31146
37352
02/04/2564ณัฐรุจาคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH9BAL9X8 RP 31145
37351
01/04/2564โรงพยาบาลศรีสวรรค์DHLTHDZPGB6Z
37350
01/04/2564โฮม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTHLTGHAW8 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31916
37349
01/04/2564ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH8KF48RA
37348
01/04/2564ทักษิณ อินโฟรเทค จำกัด (สาขานราธิวาส)DHLTHKAQV8T4 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31918
37347
01/04/2564โรบอท คอมพิวเตอร์ โดยนายนรภัทร นุ้ยผอม (สำนักงานใหญ่)DHLTH482WJVT ตามใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 12915
37346
01/04/2564เค.เอส.ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHQJF48J6 RP 31138
37345
01/04/2564ไอที ทูยู (สำนักงานใหญ่)DHLTH7VQZFCQ RP 31136
37344
01/04/2564ธงชัยเซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTH6RZH9GW ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31910
37343
01/04/2564ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHEL56J2X ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31909
37342
01/04/2564ปิติ ลลิตโรจน์วงศ์DHLTHQGKXET2
37341
01/04/2564เอ็มพีปริ้นท์เตอร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งRP 31133
37340
01/04/2564คอม-ปริ้นท์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)รอผลการจัดส่งRP 31132
37339
01/04/2564กรไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH6QSM6E8 RP 31131
37338
01/04/2564อีพีเอสไอที เซอรวิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHFVYMT8R ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31903
37337
31/03/2564โคราช คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTH9RKFFFT RP 31126
37336
31/03/2564เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHMH6E9X7 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31899
37335
31/03/2564ยอดชาย จันทร์ดีDHLTHDB7CAKT ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31897
37334
31/03/2564ไทยซิน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHRHZTVH5 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31896
37333
31/03/2564ท่าเรือคอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)DHLTHVM25KPG ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31892
37332
31/03/2564พิสณห์ บุญสุทธิ์DHLTH2FH8NKT ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31890
37331
31/03/2564ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่)DHLTHE8C5TNC ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31891
37330
31/03/2564ที พี คอม (สำนักงานใหญ่)DHLTHMKUPKW9 ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31889
37329
31/03/2564ไอทีคนเมือง (สำนักงานใหญ่)DHLTH2JC6PHH ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31885
37328
31/03/2564เค็คโค่ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHVQ5F9XR ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31881
37327
31/03/2564ณัฐรุจาคอมพิวเตอร์ (ส่งสินค้า)DHLTH84BSKPU RP 31106
37326
31/03/2564อุบลไอทีคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTH78PDU8C ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31880
37325
31/03/2564ไอที ออฟฟิศ อีควิปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHU6AK3TB ตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าเลขที่ 31878
37324
30/03/2564ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)EMSED749118361TH **ฝ่ายบัญชี ใบเสร็จรับเงินค่ะ **
37323
30/03/2564เค็คโค่ เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHXPNVGF3 RP 31099
37322
30/03/2564โฮม ไอที เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)EMSED749118344TH **ฝ่ายบัญชี ใบเสร็จรับเงินค่ะ **
37321
30/03/2564แน็บคอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)DHLTHQ9UWVS9 RM LQ-2190 + ใบเสร็จรับเงิน 2 ชุด
37320
30/03/2564ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)DHLTH44EPHBY RP 31095
Update 13/04/2564 17:49

expand_less