ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า
ศูนย์บริการซ่อมปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ จำหน่ายอะไหล่แท้ นำเข้า

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Tally Genicom

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
 1. Used
  Alignment Block [2nd] Alignment Block [2nd]

  Alignment Block [2nd]

  Code : 039-1206-06068
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : 401152
  สินค้าคงคลัง : 3 Item(s)
 2. Used
  Carriage assy ( ฐานรองหัวพิมพ์) [2nd] Carriage assy ( ฐานรองหัวพิมพ์) [2nd]

  Carriage assy ( ฐานรองหัวพิมพ์) [2nd]

  Code : 039-1206-06129
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 3. Used
  Drive Gear Assy (ชุดเฟืองขับผ้าหมึก) [2nd] Drive Gear Assy (ชุดเฟืองขับผ้าหมึก) [2nd]

  Drive Gear Assy (ชุดเฟืองขับผ้าหมึก) [2nd]

  Code : 039-1206-06182
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 14 Item(s)
 4. Used
  Home Sensor [2nd] Home Sensor [2nd]

  Home Sensor [2nd]

  Code : 039-1206-06065
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : 400808
  สินค้าคงคลัง : 5 Item(s)
 5. Used
  Mainboard [2nd] Mainboard [2nd]

  Mainboard [2nd]

  Code : 039-1206-06057
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 6. Used
  Motor (Type KH42JM2R055) [2nd] Motor (Type KH42JM2R055) [2nd]

  Motor (Type KH42JM2R055) [2nd]

  Code : 039-1206-06064
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : KH42JM2R055
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 7. Used
  Motor (Type KH56LM2U004) [2nd] Motor (Type KH56LM2U004) [2nd]

  Motor (Type KH56LM2U004) [2nd]

  Code : 039-1206-07448
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : KH56LM2U004
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 8. Used
  Motor Stepper [2nd] Motor Stepper [2nd]

  Motor Stepper [2nd]

  Code : 039-1206-07449
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : TC6124A
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 9. Used
  Panel Standard UCL1 (CN) [2nd] Panel Standard UCL1 (CN) [2nd]

  Panel Standard UCL1 (CN) [2nd]

  Code : 039-1206-06196
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : 400809
  สินค้าคงคลัง : 3 Item(s)
 10. Used
  Panel Standard UCL1 [2nd] Panel Standard UCL1 [2nd]

  Panel Standard UCL1 [2nd]

  Code : 039-1206-06061
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : 400809
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 11. Used
  Paper Edge Sensor (เซ็นเซอร์เช็คกระดาษ) [2nd] Paper Edge Sensor (เซ็นเซอร์เช็คกระดาษ) [2nd]

  Paper Edge Sensor (เซ็นเซอร์เช็คกระดาษ) [2nd]

  Code : 039-1206-06063
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : 401168
  สินค้าคงคลัง : 2 Item(s)
 12. Used
  Print Head (หัวพิมพ์) [2nd] Print Head (หัวพิมพ์) [2nd]

  Print Head (หัวพิมพ์) [2nd]

  Code : 039-1206-06562
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 27 Item(s)
 13. Used
  Update
  Printer Dot Matrix T5040 [2nd] Printer Dot Matrix T5040 [2nd]

  Printer Dot Matrix T5040 [2nd]

  Code : 039-1206-06756
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 0 Item(s)
 14. Used
  Switch [2nd] Switch [2nd]

  Switch [2nd]

  Code : 039-1206-07450
  Version : T5040
  รหัสสินค้าจากผู้ผลิต : N/A
  สินค้าคงคลัง : 1 Item(s)
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

รายการ ตาราง

ต่อหน้า
expand_less