ธีการแก้ปัญหามีอยู่ 2 วิธี

1. ถอนการติดตั้ง Windows Update : KB4048957

  • เปิด Notepad
  • คัดลอกข้อความด้านล่าง

@echo off 

wusa /uninstall /kb:4048957 /quiet /norestart 

  • บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .bat  (Ex : kb4048957.bat)
  • คลิ๊กเมาส์ขวาที่ไฟล์ที่บันทึก เลือก Run as administrator

 

2. ติดตั้ง Driver ใหม่ที่มี Microsoft Certified

วิธีแก้ไขจาก Epson